ZLP w RP ma nową Komisję Statutową

naglowek_ZLP_JPGPodczas ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP w marcu br. w Sękocinie Starym, powołano Komisję Statutową. W jej skład wchodzi siedmiu przedstawicieli regionalnych/okręgowych organizacji ZLP w RP.

Zjazd zobowiązał Radę Krajową do podjęcia działań zmierzających do realizacji 27 wniosków. Jeden z nich – wniosek 24 – dotyczy powołania Komisji Statutowej.

Głównym zadaniem Komisji będzie zebranie i przygotowanie propozycji nowych postanowień Statutu ZLP w RP. Ostatnia nowelizacja tego dokumentu miła miejsce po Zjeździe Sprawozdawczym w marcu 2014 roku.

Propozycje zmian w treści Statutu ZLP w RP można zgłaszać mailowo, na specjalnie w tym celu utworzony adres: zlp.statut@op.pl

Komisję Statutową tworzą: Marek Cholewa – Przewodniczący Komisji Statutowej (ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach), Mirosław Choroś (ZLP Regionu Olsztyńskiego), Marcin Kowalski (ZLP RDLP w Szczecinku), Zbigniew Nahajowski (ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego), Mariusz Rosik (ZLP w Zielonej Górze), Jarosław Szałata (ZLP Regionu Zachodniego w Szczecinie) oraz Ireneusz Żelazny (ZLP Okręgu Krośnieńskiego).

Tekst statutu jest umieszczony w zakładce „do pobrania” oraz tutaj: Statut