Rok pod leśnym sztandarem

W Szkole Podstawowej w im. Leśników Polskich w Galinach (RDLP Olsztyn, Nadleśnictwo Bartoszyce), której honorowo patronuje Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podczas uroczystego apelu z udziałem uczniów wszystkich klas oraz nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości świętowano pierwszą rocznicę nadania sztandaru.
Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Mariola Jagiełło w krótkim przemówieniu powitała zebranych. Gratulacje i wyrazy sympatii przekazali zabierający głos goście. Na zakończenie tej części uroczystości młodzież odśpiewała hymn szkoły.

20151029_132935 ok20151029_132524 ok
W części artystycznej był czas na poważne, ale i wesołe wiersze i piosenki o przyrodzie, lesie oraz oczywiście o leśnikach.

20151029_135459 ok

Rok ze sztandarem podsumowano w prezentacji multimedialnej oraz przy „urodzinowym” torcie w szkolnej stołówce.

Relacja i zdjęcia: Wiesław Oziewicz