Miesięczne archiwum: listopad 2015

Wniosek do Pani Premier

Związek Leśników Polskich zwrócił się do Pani Premier z prośbą o pomoc w sprawie zmiany rozporządzenia  dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych.

Treść pisma tutaj.

Mamy nowego ministra i dyrektora generalnego

Wielu z nas nie lubi polityki i związanego z nią zamętu, szczególnie widocznego w mediach. Uciekamy przed nią jak najdalej, często chroniąc się w lesie i objęciach przyrody. Jednak i cała przyroda, i las w jakiś sposób mają związki z polityką. Bo na przyrodę i las wywierają wpływ ludzie, a zatem także politycy tworzący prawo. Prowadząc działalność związkową szczególnie doceniamy wpływ obowiązujących norm prawnych na jakość życia społeczności naszego kraju. Nasza ojczyzna po wyborach najpierw prezydenckich, a także parlamentarnych przeżywa czas ważnych zmian. Na ile istotnych i czy pozytywnych – czas pokaże.
Dla przyrody i środowiska naturalnego ważną, pewnie najważniejszą osobą, jest minister środowiska. Od listopada 2013 roku pełnił tę funkcję Maciej Grabowski. Od 16 listopada 2015 roku ministrem środowiska jest profesor Jan Szyszko, którego na to stanowisko powołał Prezydent RP Andrzej Duda.
Jan Szyszko, który od 10 lat nieprzerwanie jest posłem, obejmuje stanowisko ministra środowiska po raz trzeci. Pełnił tę funkcję w latach 1997-1999 oraz 2005-2007. To bardzo znana postać w kręgach przyrodników i leśników:

Nowy obrazProf. Jan Szyszko podczas obchodów 95 lecia ZLP w RPfot. J. Szałata

 W 1966 roku ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie i z tą uczelnią związał swoją karierę naukową. Od 2001 roku jest profesorem zwyczajnym nauk leśnych.

Nowo powołany minister środowiska 17 listopada powołał na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Nowy obraz (1)dr. inż. Konrad Tomaszewski – fot.P. Grądzki – www.lasy.gov.pl

To z kolei ważna postać dla wszystkich polskich leśników. Nowo powołany dyrektor generalny także związany jest z SGGW i posiada tytuł doktora inżyniera nauk leśnych. Zastąpił on Adama Wasiaka, który pełnił tę funkcję od 7 lutego 2012 r. Dyrektor Konrad Tomaszewski pełnił dotąd wiele funkcji związanych z lasami: pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa, był doradcą ministra w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,  pracował na różnych stanowiskach w Dyrekcji Generalnej LP, był zastępcą, a w latach 1998-2001 był już dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.

Był pomysłodawcą i autorem pierwszej obywatelskiej ustawy uchwalonej przez Sejm: o strategicznych zasobach naturalnych kraju, a także jednym z głównych autorów obowiązującej do dziś ustawy o lasach z 28 września 1991 roku. To ta ustawa jest podstawowym dokumentem dla wszystkich właścicieli i zarządców lasów.

Sama ustawa jednak nie jest gwarancją dobrej gospodarki w lasach, bo prowadzą ją ludzie. A jak i z jakim pożytkiem dla przyrody, to w głównej mierze decyduje o tym minister środowiska i dyrektor generalny Lasów Państwowych. Zapewne wszystkim nam bardzo zależy, aby obaj panowie podejmowali decyzje jak najlepsze i najkorzystniejsze dla przyrody ale też dla całego środowiska leśników, przedsiębiorców leśnych, drzewiarzy i przyrodników.

 

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

Oferty pobytu w sanatorium Leśnik – Drzewiarz

Poniżej oferty dla pracowników Lasów Państwowych i Członków Związku Leśników Polskich na okres świąteczny i sylwestrowy.
Jesienne Last Minute-Lasy Państwowe
Sylwester-Lasy Państwowe
Sylwester-ZLP
Święta Lasy Państwowe
Święta-ZLP, ZZM

Zainteresowani proszeni są o kontakt bezpośredni
Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o.
ul. Podgórna 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel.: 18 471 28 61 – 63
fax: 18 471 29 32
email: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl
web: www.lesnik-drzewiarz.pl, facebook.com/Sanatorium.Lesnik.Drzewiarz

lub z biurem ZLP w RP w Warszawie – tel. 22 5898 380, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl