Obradował Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 23-24 czerwca 2015 roku w Ustroniu-Jaszowcu obradował Walny Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. W pierwszym dniu obrad wręczono odznaczenia związkowe.

P1100859

Brązową odznakę zasłużony dla ZLP otrzymał kolega Roman Kwapuliński z nadleśnictwa Rybnik,

 

P1100861

srebrną został wyróżniony Stanisław Hałacz, a złotą Artur Ciba (na drugim planie) obaj z nadleśnictwa Rybnik.

Po tej miłej uroczystości władze związku złożyły sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

P1100863

Na zjazd zostali zaproszeni przedstawiciele firmy brokerskiej „Mentor”, którzy zapoznali się z uwagami delegatów dotyczącymi funkcjonowania dodatkowego ubezpieczenia medycznego w firmie „Medicover”.

P1100911

Po zakończeniu obrad wieczorem delegaci przy kolacji w plenerze długo dyskutowali na leśne tematy.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od spotkania z Dyrektorem RDLP w Katowicach dr inż Kazimierzem Szablą, który zapoznał zebranych z bieżącymi informacjami o działalności LP oraz planowanymi kierunkami rozwoju. Po wystąpieniu dyrektora delegaci mieli możliwość przedstawienia problemów z którymi borykają się w swojej pracy.

P1100903

W drugiej części przedstawiciele firmy brokerskiej „Mentor” ponownie mieli okazję wysłuchać leśników i udzielić im odpowiedzi na nurtujące pytania. Po przerwie zjazd rozpoczął prace nad projektami uchwał i wniosków, których spłynęło do komisji aż 14. Lista uchwał do pobrania tutaj