Posiedzenie Rady Krajowej w dniach 19-20 czerwca 2015 r.

Na terenie Nadleśnictwo Sokołów ( RDLP Warszawa) w miejscowości Sterdyń, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

posiedzenia rady 2015Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Bronisława Sasina

Na początku posiedzenia podziękowano ustępującemu członkowi Rady Krajowej Kol. Jerzemu Ślusarczykowi, w związku z przejściem na emeryturę.

odejście na emerytyre J.SlusarczykNastępnie zostały podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz powołania nowych członków Rady Krajowej.

Omówione zostały ponadto:

  • działalność spółek, w tym  ustalono postępowanie w sprawie dalszego funkcjonowania spółki  „Jantar”,
  • problemy płacowe Parków Narodowych,
  • wytyczne polityki mieszkaniowej,
  • skargę  K. Dąbkowskiego ( RDLP Białystok),

Złożona została informacja o przygotowaniach do XXVIII Rajdu na terenie RDLP Białystok przez Kol. Henryka Chabowskiego – przewodniczącego Okręgu Białostockiego.

W drugim dniu tj. 20.06.2015 r. Rada Krajowa udała się do miejscowości Mrozy gdzie odbyło się zakończenie XXVII Rajdu Leśników. Z uczestnikami Rajdu spotkał się Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Wiesław Krzewina.

Rajd 2015Przywitanie uczestników XXVII Rajdu

W Rajdzie uczestniczyło ponad 1200 osób.

rajd 2015.1Po oficjalnym otwarciu wykonywano pamiątkowe zdjęcia.

rajd 2015.2Relacja z Rajdu oraz galeria fotograficzna będzie przekazana oddzielnie.

Foto: Janina Sobczak