Wizyta rumuńskich leśników związkowców

W dniach 18-19 lipca br. przebywali w Polsce rumuńscy leśnicy związkowcy reprezentujący Rumuńską Konfederację Consilva.  Była to pierwsza wizyta rumuńskich związkowców  po podpisaniu   w 2012 roku porozumienia o współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i rumuńskimi leśnikami.

Rumuńskiej 50 osobowej delegacji przewodniczył Marian Stoicescu – przewodniczący Konfederacji Consilva, który jest również wiceprezydentem  Europejskiej  Organizacji  Leśników ( Council of European  Foresters ).Europejska organizacja leśników zrzesza ponad  58,4 tys. członków. W dniu 18 lipca br. delegacja rumuńska odwiedziła Nadleśnictwo Krzeszowice (RDLP Kraków) gdzie zostali przywitani przez Nadleśniczego Edwarda Suskiego.Rumuńscy lesnicy1W imieniu Związku Leśników Polskich w RP delegację rumuńskich leśników powitał Bronisław Sasin.Rumuńscy lesnicy2

Podziękowanie za przyjęcie oraz  prezentacji  wszystkich przybyłych gości dokonał Marian Stoicescu – przewodniczący Konfederacji Consilva.Rumuńscy lesnicy3

Po powitaniu i prezentacji gości Nadleśniczy Edward Suski przedstawił struktury i organizację Lasów Państwowych oraz podstawowe informacje o Nadleśnictwie Krzeszowice. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja o transformacji  w Lasach Państwowych oraz aktualny stan zatrudnienia w nadleśnictwie z podziałem na biuro i teren.Rumuńscy lesnicy4

Delegacja rumuńska – drugi od prawej stoi przewodniczący Consilvy Marian Stoicescu, po środku w pierwszym rzędzie Nadleśniczy Edward Suski.

Po prezentacji delegacja rumuńska  zwiedzała Jaskinię Wierzchowską, największą jaskinię na terenie Wyżyny Krakowskiej, położoną w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. Pilotem grupy na teren Nadleśnictwa Krzeszowice była Pani  Małgorzata Rubiś  z RDLP Kraków.

Następnego dnia w godzinach popołudniowych delegacja rumuńska gościła w Nadleśnictwie Celestynów ( RDLP Warszawa ) w Centrum Edukacji położonym  w malowniczym lesie w pobliżu Celestynowa. W budynku Centrum udostępniono salę dydaktyczną , ekspozycję oraz wiatę.Rumuńscy lesnicy5

Na pierwszym planie Wojciech Kała –inżynier nadzoru Nadleśnictwa Celestynów, z tyłu po prawej Paweł Kania, po lewej Waldemar Jedynak i Bronisław Sasin.

W sali dydaktycznej delegacja rumuńska została zapoznana z organizacją oraz działalnością gospodarczą nadleśnictwa, zaprezentowaną przez Zastępcę Nadleśniczego Arkadiusza  Dmowskiego. Następnie goście zwiedzili ekspozycję przyrodniczą i udali się pod wiatę gdzie  skorzystali z posiłku.Rumuńscy lesnicy16

Podczas spotkania pod wiatą prowadzone były rozmowy przewodniczącego Consilvy Mariana Stoicescu  z przewodniczącym ZLP w RP Bronisławem Sasinem oraz członkami  ZLP w RP. Związek Leśników Polskich w RP na spotkaniu w Nadleśnictwie Celestynów reprezentowali: Bronisław Sasin, przewodniczący ZLP w RP, Krzysztof Górski – wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jerzy Przybylski – honorowy przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – członek Prezydium ZLP w RP oraz Waldemar Jedynak –  wiceprzewodniczący Regionu Zachodniego ZLP w RP. Tematem rozmów były przede wszystkim informacje o Europejskiej Organizacji Leśników oraz uzgodnienia dot. rewizyty członków   ZLP w RP w Rumunii, która jest zaplanowana na I dekadę października br.

Za organizację spotkania i wyżywienia odpowiedzialna była Pani  Marta Żmiejko – specjalista SL w Nadleśnictwie Celestynów a pilotem grupy po nadleśnictwie był Zbigniew Barejko – leśniczy i jednocześnie wiceprzewodniczący Okręgu Warszawskiego ZLP w RP.

Związek Leśników Polskich w RP serdecznie dziękuje Panu Stanisławowi Sennikowi – Dyrektorowi  RDLP w Krakowie oraz Panu Konradowi  Grzybowskiemu – Dyrektorowi RDLP Warszawa za przychylność i akceptację wizyty delegacji rumuńskich leśników w podległych nadleśnictwach. Panu Edwardowi Suskiemu – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzeszowice oraz Panu Arturowi Dawidziukowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Celestynów dziękujemy za zorganizowanie wizyty i przyjęcie gości z Rumunii a szczególnie dziękujemy za profesjonalne prezentacje przygotowane dla rumuńskich leśników.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania  wizyty oraz czynnie uczestniczyli w podejmowaniu gości z Rumuni Związek Leśników Polskich w RP serdecznie dziękuje.