Negocjacje z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyły się negocjacje central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP.

Negocjowane były sprawy płacowe w tym poziom nagrody za II kwartał br.  Dyrektor Generalny LP zdecydował o uruchomieniu nagrody motywacyjnej zgodnie z założeniami planu na 2013 r., która będzie wypłacona do 12 lipca br.

Omówione zostały również postulaty, które złożyły związki w dniu 10 maja br. Przedstawione zostało stanowisko GDLP w odniesieniu do propozycji i wniosków do wprowadzenia zmian w PUZP.

Z uwagi na duże rozbieżności w ocenie możliwości realizacji poszczególnych wniosków ustalono nowy termin negocjacji po 15 sierpnia br.

Bronisław Sasin