Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin (RDLP Szczecin)

W 1993 roku na terenie Gminy Sulęcin zostało powołane Nadleśnictwo Sulęcin z siedzibą w Sulęcinie przy ulicy Lipowej. Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i skupia wokół siebie 12 leśnictw na terenie dwóch obrębów. W tym roku przypada Jubileusz 25-lecia Nadleśnictwa Sulęcin, które z tej okazji 21 listopada otrzymało sztandar.

Uroczystości przekazania sztandaru miały miejsce podczas mszy świętej w intencji Nadleśnictwa w kościele św. Mikołaja w Sulęcinie, koncelebrowanej przez księży parafii i kapelanów.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z  RDLP Szczecin, sąsiednich nadleśnictw, Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego, szkół z terenu gminy, Wojska Polskiego i kół łowieckich. Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Małopolskiego

W dniach 16–17.11.2018 r. w Zakopanem – Jaszczurówce odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Okręgu Małopolska.

Zjazd otworzył Józef Stec Przewodniczący ustępującej Rady Okręgu witając przybyłych gości i delegatów.

Głos zabiera Józef Stec – ustępujący Przewodniczący ZLP Okręgu Małopolska Czytaj dalej

Kilometrówka – kolejna odsłona

7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie poświęcone kwestii zmian w przepisach  dotyczących zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Wiceminister Marek Chodkiewicz zaprosił na to spotkanie po 2 przedstawicieli z 18 Związków zrzeszających leśników i pocztowców.

Spotkanie otworzyła Pani Aldona Wieczorek – Zastępca Dyrektora Departamentu, która stwierdziła, że Ministerstwo zostało zasypane przez leśników i pocztowców petycjami ws zmiany stawki za kilometr (do 7.11.2018 r. wpłynęło ich 1700).

Prosiła o sugestie, pomysły i propozycje zmian w przepisach ze strony związków, co wzbudziło nasze  uzasadnione zdziwienie, gdyż spodziewaliśmy się konkretnych propozycji ze strony Ministerstwa – inicjatora spotkania. Pocztowcy poprzez wystąpienie Roberta Czyża podtrzymali nasze stanowisko, aby w okresie przejściowym, tj.  do czasu zmiany rozporządzenia lub ustawy, zgodnie ze złożoną petycją dopisać w rozporządzeniu paragraf zwiększający obecną stawkę 0,8358 zł za 1 km mnożnikiem 1,2.

Przekazałem takie pytania i propozycje:

 1. Zaproponowałem natychmiast przyjąć nasz postulat wyrażony w petycji, a potem rozmawiać o zmianie stawki za 1 km w oparciu o aktualne koszty, bo przecież stawka jest niezmieniona od 2007 roku.
 2. Zapytałem jak będzie wyliczana pojemność samochodu o napędzie hybrydowym oraz jak będą traktowane samochody elektryczne?
 3. Jaki został przyjęty kierunek zmian: czy zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury czy nowa ustawa?
 4. Zaproponowałem wykreślenie słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” w  treści aktualnego rozporządzenia, ponieważ otwiera to możliwość zwrotu kosztów za każdy samochód (osobowy, ciężarowo – osobowy, np. pick-up, ciężarowy, elektryczny itd.) Podkreśliłem problemy leśników związane z ograniczeniem ustaleń rozporządzenia tylko do samochodów osobowych.
 5. Zwróciłem także uwagę, że zmiana tej stawki w naszym przypadku nie rzutuje na budżet, ponieważ Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest samofinansujące się.

Na spotkanie dotarł Wiceminister Marek Chodkiewicz, który nie miał dla nas żadnych propozycji, ale przekazał informację, że w Instytucie Transportu Samochodowego  trwają zlecone przez Ministerstwo Infrastruktury prace nad kalkulacją aktualnych kosztów używania pojazdów. Potrwają one jeszcze 2-3 miesiące. Twierdził również, że być może stawka za kilometr będzie uzależniona nie od pojemności silnika pojazdu lecz od jego mocy, ale nie przekazał żadnych konkretów.

Wobec braku konkretnych propozycji przekazaliśmy zdecydowany postulat, aby natychmiast zmienić stawkę dla leśników i pocztowców na 1 zł za kilometr zgodnie z naszą petycją, którą będziemy nadal masowo wysyłać. Jeżeli nie zostanie spełniony ten postulat, to będziemy organizować stanowczy protest w formie manifestacji, a pocztowcy zagrozili, że nie będą dostarczać przesyłek w okresie świątecznym.

Po długiej i burzliwej dyskusji ustalono:

 1. Ministerstwo odniesie się do naszego postulatu wyrażonego w petycji, czyli natychmiastowego podniesienia stawki do 1zł /km w okresie przejściowym, czyli do czasu zmiany przepisów w oparciu o aktualne koszty; przekaże odpowiedź pisemnie w najbliższych dniach, informacja będzie najpóźniej do poniedziałku 12 listopada b.r.
 2. Po okresie 2-3 miesięcy niezbędnym na wykonanie analizy kosztów przez Instytut Transportu Samochodowego wspólnie usiądziemy  do negocjacji nowych stawek i zasad zwrotu kosztów.

W dniu 9 listopada b.r. została wystosowana odpowiedź, niestety negatywna, na nasze postulaty: 2018.11.09_Ministerstwo Infrastruktury – Kilometrówka

Wobec takiego stanowiska wystąpiłem w dniu 13.11.2018 r. z pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o spotkanie i ustalenie stanowiska w tej sprawie, jak również wnioskowałem o pilne zajęcie się innymi tematami:

 1. Bonusy dla pracowników Lasów Państwowych i branż pokrewnych od firmy Orlen – karty paliwowe na materiały pędne i oleje ( temat poruszany był także na naradzie w DG LP 26 lipca 2018 r. i miał być przedmiotem obrad Komisji Wspólnej w październiku 2018 roku, która jednak została przełożona na inny termin).
 2. Analiza obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach i racjonalizacja obciążeń obowiązkami – deklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli w zespole, który miał zostać powołany w tym celu.
 3. Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.
 4. Funkcjonowanie Portalu Pracowniczego jako narzędzia komunikacji wewnętrznej dla wszystkich leśników.

Zachęcam do dalszego, jak najbardziej masowego wysyłania petycji według wcześniej podanego wzoru.

Jarosław Szałata

 

Dwa ważne jubileusze w Nadleśnictwie Sarbia

Odezwa Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Jarosława Szałaty do Leśników Polskich (http://zlpwrp.pl opublikowana w dniu 10.11.2018 r.)

„Z pewnością jednak jutro dla wszystkich leśników i ludzi lasu  będzie  niesłychanie ważny dzień, który należy godnie uczcić. Leśnicy to ludzie, którzy mają szczególny stosunek do wolności, swobody ale też żywią głębokie i patriotyczne uczucia do naszego państwa, czego wielokrotnie dawali wyraz. Może dlatego dla nas, leśników, noszących zielone mundury z orzełkami na guzikach, niepodległość naszego kraju, swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów oraz szacunek dla historii są tak ważne. Tak jak szacunek dla godła i flagi.” Czytaj dalej

Flaga- symbol niepodległości

 

W całym jubileuszowym roku Stulecia Odzyskania Niepodległości na wielu naszych domach powiewają biało-czerwone flagi, symbolizując nasz szacunek dla symboli narodowych i pamięć o dziejach naszego narodu. Oczywiście jest też wiele domów, gdzie tej flagi nie ma, być może nie będzie jej tam jutro, a 11 listopada i jak się niedawno okazało również 12 listopada 2018 jest dla ich mieszkańców po prostu dniem wolnym od pracy.

Z pewnością jednak jutro dla wszystkich leśników i ludzi lasu  będzie  niesłychanie ważny dzień, który należy godnie uczcić. Leśnicy to ludzie, którzy mają szczególny stosunek do wolności, swobody ale też żywią głębokie i patriotyczne uczucia do naszego państwa, czego wielokrotnie dawali wyraz. Może dlatego dla nas, leśników, noszących zielone mundury z orzełkami na guzikach, niepodległość naszego kraju, swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów oraz szacunek dla historii są tak ważne. Tak jak szacunek dla godła i flagi.

Zadbajmy o to, żeby jutro, w tym jakże szczególnym dla każdego Polaka dniu na każdym budynku związanym z lasem i leśnictwem wisiała dumna biało-czerwona.

Na każdym budynku opatrzonym tabliczką Lasów Państwowych ale także na każdym budynku także zupełnie prywatnym, gdzie mieszkają leśnicy i ludzie związani z lasem. To patriotyczny obowiązek każdego Polaka i każdego leśnika. Nie wstydźmy się patriotyzmu i cieszmy wolną, od stu lat Niepodległą  Polską. Flagę narodową wywieszajmy najlepiej w towarzystwie flagi z logo Lasów Państwowych, aby podkreślić ścisłe związki leśników z Niepodległą. Z całą pewnością warto pamiętać  o prawdach, które zapisano na tablicy zawieszonej na kościele Św. Marcina we Wrocławiu

 

Wydają się takie proste i oczywiste, ale czy dziś wszyscy się do nich stosujemy? Czy należycie cenimy naszą wolność i doceniamy rolę niepodległej od 100 lat Ojczyzny?

Dajmy temu wyraz poprzez wywieszenie flagi, która nas łączy, integruje i spaja w jeden polski naród. Dziś, kiedy mamy swobodę wypowiedzi, poglądów oraz zrzeszania się może należycie nie doceniamy wolności. Gdy wybieramy się do lasu zażyć swobody, przestrzeni i posłuchać swoich myśli, zwróćmy uwagę na pamiątki z przeszłości i walki o wolność Polaków, o które dbają leśnicy z całego kraju. No i przynajmniej dziś oraz jutro, w świąteczny dzień, wspomnijmy trudne chwile naszych przodków i  przypomnijmy sobie różne bolesne wydarzenia. Pielęgnujmy pamięć o tym co było, głównie po to, aby to co złe, już nigdy się nie powtórzyło.

 

Jarosław Szałata

 

 

 

Pamiętajmy o tych, których już nie ma

Przed nami Wszystkich Świętych i nostalgiczny  czas wspomnień o tych, których już nie ma pomiędzy nami… Pamiętajmy o ludziach, którzy jeszcze niedawno  byli pośród nas ale odeszli. O naszych bliskich, koleżankach i kolegach z pracy, o leśnikach i ludziach, z którymi spotkaliśmy się na naszych życiowych ścieżkach.

W tych dniach przywołujmy do naszej pamięci  ludzi lasu, którzy zakładali w Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej nasz Związek Leśników Polskich, budowali odradzającą się po latach niewoli Ojczyznę, którzy działali, pomagali, żyli obok nas i dla nas.

Zadbajmy o groby leśników, nawet te bardzo stare

ale też o te bezimienne mogiły, porozrzucane pośród polskich lasów

Warto też odwiedzić groby leśników, którzy przecież żyją w naszej pamięci

Nie tylko cmentarze są miejscem do wspomnień, bo w  lasach jest wiele miejsc związanych z ludźmi, których już nie ma.  Czasem nie mamy możliwości złożenia kwiatów,  zapalenia  znicza ale te listopadowe dni są także po to, aby pielęgnować pamięć o ludziach, którzy tak jak kiedyś dla nas, dziś nadal są przewodnikami, ale w innym wymiarze i dla innych…

Tak właśnie napisano na nagrobku leśniczego Zbyszka:

Jarosław Szałata

Kilometrówka- kolejna odsłona w ministerstwie 7 listopada.

Wiele razy przekazywałem już informacje co z kilometrówką, bo to temat niesłychanie ważny dla wszystkich leśników. Ostatnio zachęcałem do składania petycji w tej sprawie, kierowanych do ministra infrastruktury. Wygląda na to, że nasze wspólne z pocztowcami naciski i wysyłanie petycji w sprawie kilometrówki przynoszą efekt, bo w dniu 7 listopada odbędzie się spotkanie w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury

AMach_ministerstwo_Infrast_=_ruktury – zaproszenie na spotkanie w sprawie kilometrówki

Będę w nim uczestniczył wspólnie z Wiceprzewodniczącym ZLP w RP Urbanem Kolmanem. Po spotkaniu oczywiście  przekażę ( oby pozytywne) informacje.

 

Jarosław Szałata

XXX Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przygody” – podsumowanie

W dniach 30 sierpnia – 1 września br. odbył się XXX Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przygody”. Szlaki łódzkich lasów można było przemierzyć pieszo, autokarem, kajakiem, motocyklem, rowerem czy tramwajem.

Na trasach rajdowych można było spotkać ok. 100 osób – byli to leśnicy z całego kraju oraz ich rodziny. Organizatorem rajdu był Związek Leśników Polskich w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi wraz z nadleśnictwami z terenu RDLP w Łodzi.

Wielkie podziękowania należą się kierownictwu RDLP w Łodzi oraz wszystkim Nadleśniczym i koordynatorom tras odpowiedzialnym za organizowanie baz rajdowych, jak również zastępcom Dyrektora RDLP Łódź: Panu Sławomirowi Nowickiemu – przewodniczącemu zespołu organizacyjnego oraz Panu Markowi Miścierewiczowi – komandorowi rajdu. Ponadto podziękowania należą się  Panu Pawłowi Kani – Przewodniczącemu ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi i Pani Hannie Kolasińskiej – Starszemu Specjaliście SL do spraw Mediów RDLP Łódź, którzy solidnie napracowali się przy organizacji tak dużej imprezy, wspólnie z koleżankami i kolegami z zespołu organizacyjnego.

Finał imprezy odbył się w dniu 1 września br. w Spale na terenie centralnego Ośrodka Sportu przy udziale około 1600 osób. Uczestników przywitał Komandor rajdu, który jednocześnie dokonał  podsumowania imprezy. Głos zabrali również: Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Jerzy Piątek, Dyrektor RDLP Łódź – Dariusz Pieniak oraz Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP.

Tradycyjnie ostatniego dnia ogłoszono zwycięzców w konkursach najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu. Najmłodszy uczestnik miał niespełna rok, a najstarszym uczestnikiem był Stanisław Kokoszka z Nadleśnictwa Maskulińskie – liczył sobie 78 lat. Najliczniejsza drużyna przybyła z Nadleśnictwa Pisz i liczyła 35 osób. Najdłuższą trasę motocyklem na rajd (392 km) pokonał Artur Jagielski z Nadleśnictwa Lubniewice. Najwytrwalszym uczestnikiem był Marek Twardzioch z Nadleśnictwa Korpele, który w Rajdzie uczestniczył po raz 29. Najpiękniejszą „Topielicą” została Anna Koniecko, a najprzystojniejszym „Szuwarkiem” Arkadiusz Szóstak, którzy przybyli z Nadleśnictwa Elbląg.

W trakcie kilkugodzinnej imprezy odbyły się występy i koncerty. Wystąpił zespół Trzeci Oddech Kaczuchy oraz Pozyton Sound & Dr Love.

XXX Rajd Leśników okazał się doskonałą okazją do poznania walorów przyrodniczych, turystycznych Ziemi Łódzkiej oraz integracji leśników z całej Polski. Dziękujemy jednym głosem za wspaniałą aurę, nie tylko z racji znakomitej pogody towarzyszącej rajdowiczom, a także za wspaniałą atmosferę.

W zakładce Galeria zostały zamieszczone zdjęcia z ostatniego dnia Rajdu:  http://zlpwrp.pl/galeria-2/xxx-ogolnopolski-rajd-lesnikow-na-pokladzie-przygody-2018/.

Autorem zdjęć jest Wojciech Skraboń – Przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi w  Nadleśnictwie Radomsko.

Wszyscy będziemy czekać na kolejny, XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników. Organizowany on będzie w czerwcu 2019 roku na terenie RDLP w Katowicach.

W wyniku spotkania wszystkich kierowników drużyn rajdowych z Przewodniczącym ZLP w RP ustalono, że kolejny rajd w 2020 roku przygotują zachodniopomorscy leśnicy z RDLP w Szczecinie.

Tekst: Lena Kacperczyk, Paweł Kania – Przewodniczący                                                                            ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi;                                                                                             Wiceprzewodniczący ZLP w RP

Pożegnanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Koło

W dniu 12 października 2018 r. Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP uczestniczył w spotkaniu z Mirosławem Macherskim – Nadleśniczym oraz z pracownikami Nadleśnictwa Koło. Spotkanie związane było z zakończeniem pracy zawodowej Mirosława Macherskiego. Uczestniczyła w nim cała załoga nadleśnictwa oraz jego emerytowani pracownicy. Przybył również Dyrektor RDLP Poznań Tomasz Markiewicz, nadleśniczowie z sąsiednich nadleśnictw oraz liczne grono gości, pośród których był poseł na Sejm RP, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, różnych urzędów i  instytucji.  Podczas spotkania Jarosław Szałata wręczył przechodzącemu na emeryturę Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło Mirosławowi Macherskiemu, wieloletniemu zasłużonemu członkowi ZLP w RP  Złoty Znak Związku – nasze najwyższe odznaczenie.

Tekst: Jarosław Szałata

Zdjęcia: ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego

DSC_0694 DSC_0696 M.Macherski

ZLP biura RDLP w Białymstoku – Informacja o pogrzebie

W dniu 23 października 2018 r. zmarł Śp. Ryszard Jackowiak –  wieloletni wiceprzewodniczący Związku Leśników Polskich biura RDLP w Białymstoku.

Wystawienie odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. o godz. 15.oo w domu pogrzebowym w Białymstoku, ul. Artyleryjska 9.

Wyprowadzenie, w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10.30, msza pogrzebowa o godz. 11.oo w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Olga Sadowska

ZLP biura RDLP w Białymstoku