Miesięczne archiwum: październik 2016

Rada Krajowa obradowała w Augustowie

23 września br., podczas trwania dorocznego Rajdu Leśników, członkowie Rady Krajowej zebrali się na tradycyjnym posiedzeniu. Tym razem, na liście omawianych tematów znalazły się m.in. projekt nowego umundurowania, nadmierne obciążenie pracą na stanowisku leśniczego oraz kierunek zmian w Statucie ZLP w RP.

1.1.

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: od lewej: Barbara Kozera, Małgorzata Wojciechowska, Krzysztof Janeczko, Bronisław Sasin, Andrzej Czerski, Jarosław Piekutin, Piotr Młynarczyk, Halina Stachowska.

Czytaj dalej