Miesięczne archiwum: październik 2015

Rok pod leśnym sztandarem

W Szkole Podstawowej w im. Leśników Polskich w Galinach (RDLP Olsztyn, Nadleśnictwo Bartoszyce), której honorowo patronuje Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, podczas uroczystego apelu z udziałem uczniów wszystkich klas oraz nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości świętowano pierwszą rocznicę nadania sztandaru.
Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru
i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Mariola Jagiełło w krótkim przemówieniu powitała zebranych. Gratulacje i wyrazy sympatii przekazali zabierający głos goście. Na zakończenie tej części uroczystości młodzież odśpiewała hymn szkoły.

20151029_132935 ok Czytaj dalej

Zmarł Zbigniew Grugel

W dniu 20 października 2015 r. zmarł Zbigniew Grugel, pierwszy przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP ( po reaktywowaniu związku w 1992 r. ), nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola, miał 62-lata.

big

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Tucholi w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Świeckiej 24,  w  dniu 23 października br. o godz. 12.00, skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Rudzkim Moście ( droga nr 24  z Tucholi na Świecie).

Rada Krajowa ZLP w RP