Posiedzenie Rady Krajowej

W dniach 11-13.09.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP, połączone z zakończeniem XXVI Rajdu Leśników w miejscowości Gniew, na terenie Nadleśnictwa Starogard ( RDLP Gdańsk). W dniu 12.09 br. w posiedzeniu Rady Krajowej uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak wraz z Naczelnikiem Biura Dyrektora Generalnego Zofią Chrempińską. W posiedzeniu uczestniczył również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jan Szramka oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw: Starogard – Roman Tomczak, Lubichowo – Bronisław Sznejder, oraz Zastępca Nadleśniczego Kwidzyn – Waldemar Zając. Nowy obraz

Dyrektor Generalny LP na wstępie przedstawił sytuację finansową i perspektywy zatrudnienia i płac do końca bieżącego roku. Szczegóły nagród i podniesienia wartości punktu będą negocjowane w dniach 1-2 października br. Pan Dyrektor ustosunkował się do ostatnich informacji o pomysłach wyłączenia ze struktur LP sprzedaży drewna i utworzenia spółki zajmującej się obrotem drewna. Aktualnie, zdaniem Dyrektora, nie było i nie ma żadnych podstaw aby taka spółka powstała. Następnie Pani Zofia Chrempińska poinformowała o pracach nad kolejnymi zmianami zapisów o ustawie o lasach. Projekt zmian nie został jeszcze udostępniony do publicznej konsultacji.

Podczas dyskusji zostały poruszone, przez członków Rady Krajowej, poniższe problemy:

 • strategia LP na lata 2014 – 2030
 • projekt propozycji z Konferencji dot. polityki mieszkaniowej, w tym:
 • zmiana zapisu o mieszkaniach funkcyjnych,
 • ekwiwalent  za opuszczenie mieszkań
 • zakaz wykupu mieszkań dla wcześniejszych nabywców,
 • w sprawie Puszczy Białowieskiej, reorganizacji nadleśnictw z gwarancją
 • zatrudnienia wszystkich pracowników oraz zwalczania kornika drukarza,
 • utrzymania kancelarii,
 • kontroli straży leśnej ( lotne kontrole),
 • limitów za jazdy samochodami prywatnymi.

Do zgłoszonych problemów ustosunkował się Dyrektor Generalny LP i zapowiedział podjęcie kolejnych rozmów, przy udziale wszystkich central związkowych, w najbliższym czasie.

 Nowy obraz (1) Głos w dyskusji zabrali m.in. A. Borkowski ( Olsztyn)

 Nowy obraz (2)oraz P. Kania ( Łódź)

Nowy obraz3 Sala obrad Rady Krajowej

 Podczas dalszych obrad Rady Krajowej ZLP w RP, omawiany były:

 • ustalenia dot. prot. nr 23, w tym zmian  w „Tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe,
 • zmiany  par. 20 a PUZP,
 • interpretacje delegowania członków Związku ,
 • przyjęto nowe organizacje zakładowe w szeregi ZLP w RP:
 • w Nadleśnictwie Borki ( RDLP Białystok),
 • w Nadleśnictwie Rozwadów ( RDLP Lublin)
 • rozpatrzono skargi  B. Słowika i R. Krycha,
 • złożono informację o przygotowaniach do Rajdu w 2015 r. na terenie RDLP Warszawa.

Na zaproszenie   ZLP w RP przybyli producenci umundurowania, którzy poinformowali Radę Krajową o swoich uwagach dotyczących proponowanych materiałów oraz wykonawstwa nowego umundurowania. Zwrócili przede wszystkim uwagę na brak w projekcie informacji o zabezpieczeniu przeciwkleszczowym. Po zakończeni spotkania, z Dyrektorem Generalnym LP, wykonana została pamiątkowa fotografia z wszystkimi uczestnikami obrad.

Nowy obraz4

W trzecim dniu ( 13.09.2014 r. ) Rada Krajowa ZLP w RP uczestniczyła w zakończeniu XXVI Rajdu Leśników „ Na Jantarowym Szlaku”.

Pozostałe fotografie z obrad Rady Krajowej ZLP w RP zamieszczono w galerii fotograficznej.

B. Sasin

Foto: Janina Sobczak