IMG_0569

spływ kajakowy rzeką Wierzyca ( od lewej Mroczyński Jarosław, Paluszkiewicz Dariusz, Kowalik Adam, Della-Valle Artur ).