Archiwa autora: Kasia Gozdek-Pawłowska

Leśnicy z ZLP w RP Regionu Radomskiego na Międzynarodowym Sympozjum Leśników w Rumunii

W dniach 11-14 września br. w Băile Felix (Rumunia) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Leśników, organizowane przez Federację Związków Zawodowych Silva w Rumunii. Polskich leśników reprezentowali przedstawicie ZLP w RP Regionu Radomskiego w składzie: Jolanta Bochenek, Krzysztof Gola, Sebastian Rodkiewicz oraz Sebastian Nowakowski.

Przedstawiciele ZLP w RP Regionu Radomskiego: od lewej: Sebastian Rodkiewicz, Sebastian Nowakowski, Jolanta Bochenek i Krzysztof Gola.
Czytaj dalej

Nowe mundury coraz bliżej

Od dawna trwają prace i dyskusje nad wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania. Podczas ostatniego spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, z przedstawicielami central związkowych, które miało miejsce w dniu 3 października br. w DGLP zaproponowałem, aby Pani Naczelnik Magdalena Bukowska przygotowała konkretny i przystępny dla każdego leśnika materiał opisujący koncepcję zmian.

Fot. Jarosław Szałata.
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej w Jantarze

27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem licznej reprezentacji kierownictwa Lasów Państwowych. Tym razem, na miejsce obrad wybrano malowniczo położony Ośrodek Wczasowy „Jantar” w Jantarze (RDLP w Gdańsku), którego udziałowcem jest Związek Leśników Polskich w RP.

Goście Rady Krajowej: od lewej – Jan Borkowski, Paweł Januschewski, Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Magdalena Bukowska, Andrzej Konieczny, Krzysztof Janeczko. Przemawia Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.
Czytaj dalej

ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom

18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Warszawskiego.  

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy Przybylski, Paweł Kania.
Czytaj dalej

Protokół 29 wpisany do rejestru PUZP

Z radością informujemy, że Protokół dodatkowy nr 29 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawarty w dniu 28 sierpnia 2019 r., został wpisany do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z dniem 12 września 2019 r.

Protokół będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

Sztandar dla Nadleśnictwa Gryfice w 70-lecie działalności

W sobotę, 14 września br. odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice (RDLP w Szczecinie).

Nadanie sztandaru jest bardzo ważnym wydarzeniem, wyróżnieniem potwierdzającym duże zaangażowanie leśników gryfickich w pracę na rzecz Lasów Państwowych oraz w sprawy społeczne dla dobra lokalnej społeczności.  Taka chwila właśnie nadeszła w ciekawej historii Nadleśnictwa Gryfice, które w tym roku obchodzi 70-tą rocznicę działalności. Godne podkreślenia jest to, że była to trzecia instytucja administracji polskiej, która rozpoczęła swoją działalność po drugiej wojnie światowej w Gryficach.

Czytaj dalej

Porada prawna – odprawa rentowa i emerytalna

Zgodnie z treścią Uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy pod koniec sierpnia br., pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem – emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego.

Poniżej prezentujemy skrócony opis sprawy o zapłatę odprawy emerytalnej jednego z pracowników Lasów Państwowych, której pozytywny finał znalazł swój zapis w przytoczonej wcześniej treści Uchwały Sądu Najwyższego.

Czytaj dalej

Petycja ws. „kilometrówki” trafi do Premiera

12 września br. po raz kolejny obradowała w Sejmie Komisja ds. Petycji. W ważniej dla leśników kwestii – tzw. „kilometrówki” zapadły istotne decyzje – o odrzuceniu odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na dezyderat nr 184 dot. zmian stawek za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Ponadto, petycja będzie dalej procedowana, kolejny dezyderat trafi tym razem do Prezesa Rady Ministrów.  

Czytaj dalej