Leśnicy z ZLP w RP Regionu Radomskiego na Międzynarodowym Sympozjum Leśników w Rumunii

W dniach 11-14 września br. w Băile Felix (Rumunia) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Leśników, organizowane przez Federację Związków Zawodowych Silva w Rumunii. Polskich leśników reprezentowali przedstawicie ZLP w RP Regionu Radomskiego w składzie: Jolanta Bochenek, Krzysztof Gola, Sebastian Rodkiewicz oraz Sebastian Nowakowski.

Przedstawiciele ZLP w RP Regionu Radomskiego: od lewej: Sebastian Rodkiewicz, Sebastian Nowakowski, Jolanta Bochenek i Krzysztof Gola.

Z racji wieloletniej współpracy naszych związków zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu zostało skierowane do członków ZLP w RP jako przedstawicieli polskiego leśnictwa. Sympozjum towarzyszyły również Międzynarodowe Zawody Sportowe „Puchar Federacji Silva”, w dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, darts, whist. Wzięli w nich udział przedstawiciele sześciu państw: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Mołdawii i Hiszpanii.

Jolanta Bochenek i Sebastian Nowakowski zabierają głos podczas otwarcia Sympozjum.
Uczestnicy Sympozjum – kierownicy drużyn z poszczególnych krajów.

Podczas uroczystego otwarcia Przewodnicząca Regionu Radomskiego – Jolanta Bochenek wraz z Sebastianem Nowakowskim z Nadleśnictwa Stąporków podziękowała za zaproszenie, przedstawiła w krótkim zarysie informacje o ZLP w RP oraz przekazała list Przewodniczącego Jarosława Szałaty skierowany do Silviu Geana, Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Silva w Rumunii.

Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Leśników w Rumunii.

W trakcie trwania sympozjum przedstawiono prezentację pod tytułem „ZLP w RP – wczoraj i dziś”, która opisywała działalność naszego Związku, a także przedstawiała jego cele, liczebność oraz władze. Znaczna część prezentacji dotyczyła problemów i wyzwań, z jakimi borykają się polscy działacze związkowi w sektorze leśnictwa. Pochwaliliśmy się również osiągniętymi sukcesami oraz 100-letnią historią ZLP w RP.

Drużyna ZLP w RP z Regionu Radomskiego gotowa do rozgrywek sportowych.

W trakcie trwania sympozjum równocześnie odbywały się rozgrywki sportowe. Koledzy z naszej reprezentacji dzielnie walczyli w turnieju szachowym, tenisie stołowym oraz w darts. Po zaciętej walce przy stole tenisowym Kol. Krzysztof Gola zdobył czwarte miejsce, przegrywając tylko z gospodarzami. Jednak w darts, czyli tzw. rzutkach, nie miał sobie równych i zdobył pierwsze miejsce. W turnieju szachowym najlepszym obcokrajowcem był Kol. Sebastian Nowakowski, zdobywając czwarte miejsce oraz wyróżnienie.

Sebastian Nowakowski podczas turnieju szachowego.
Sebastian Rodkiewicz w szachowej partii.
Sebastian Nowakowski – najlepszy obcokrajowiec w turnieju szachowym – czwarta lokata.
Krzysztof Gola – pierwsze miejsce w darts.
Krzysztof Gola – lider w darts.

Podczas uroczystego zakończenia polska delegacja z RDLP w Radomiu wystąpiła w mundurach, godnie reprezentując Związek Leśników Polskich w RP oraz Lasy Państwowe.

Członkowie ZLP w RP Regionu Radomskiego podczas uroczystego zakończenia Sympozjum.
Pamiątkowy grawerton.

Jolanta Bochenek