Środkowopolski

120px-Rdlp_lodz

Adres: 91-402 Łódź, ul. Matejki 16

Prezydium Regionu:

 1. Paweł Kania – Przewodniczący,
 2. Mariusz Downarowicz – Wiceprzewodniczący,
 3. Grzegorz Augustyniak – Wiceprzewodniczący,
 4. Adam Albrychiewicz – Członek,
 5. Wojciech Skraboń – Członek,
 6. Paweł Świderski – Członek,
 7. Przemysław Dobrowolski – Członek,
 8. Krzysztof Smólski – Członek,
 9. Waldemar Oleczek – Członek.

Komisja Rewizyjna Regionu:

 1. Marek Włoczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 2. Adam Albrychiewicz – Członek,
 3. Sebastian Piotrowski – Członek.

 Przedstawiciele Regionu w Radzie Krajowej ZLP w RP:

 1. Paweł Kania,
 2. Maciej Ircha.

Delegaci na Zjazd Krajowy:

 1. Paweł Kania,
 2. Maciej Ircha,
 3. Adam Albrychiewicz,
 4. Grzegorz Augustyniak,
 5. Przemysław Dobrowolski,
 6. Dariusz Dziubałtowski,
 7. Waldemar Oleczek,
 8. Kamil Prusiński,
 9. Krzysztof Smólski,
 10. Marek Włoczkowski.