w Białymstoku

120px-Rdlp_bialystok

Adres: 15-950 Białystok, ul. Lipowa 51

Związek Leśników Polskich w RP Regionu Białostockiego informuje, że w dniu 28.02.2023 r. w Białymstoku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 82 delegatów reprezentujących 24 n/w Organizacji Zakładowych ZLP: Nadleśnictwa Augustów, Bielsk, Browsk, Czarna Białostocka, Drygały, Giżycko, Głęboki Bród, Hajnówka, Knyszyn, Maskulińskie, Nurzec, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Supraśl, Szczebra, Waliły, Żednia, Krynki, Nowogród, Łomża, Ełk oraz organizacja biura RDLP.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Prezydium weszli:

 1. Marek Masłowski – Przewodniczący
 2. Zbigniew Płoński – Vice Przewodniczący
 3. Ireneusz Sokołowski – Vice Przewodniczący
 4. Magdalena Bogowska-Dudek – Członek
 5. Andrzej Romaniuk – Członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Maciej Koperski– Przewodniczący
 2. Adam Aleksiejuk – Członek
 3. Hubert Zawadzki – Członek

Delegatami na Zjazd ZLP w RP:

 1. Zbigniew Płoński – Nadleśnictwo Knyszyn;
 2. Hubert Zawadzki – N. Giżycko;
 3. Krzysztof Rowiński – N. Szczebra;
 4. Sylwia Wakuluk – N. Żednia;
 5. Leszek Ciborowski – N. Pisz;
 6. Bernard Kłak – N. Nowogród
 7. Henryk Chabowski – emeryt
 8. Tomasz Olejnicki – N. Hajnówka.

Na przedstawiciela naszego Związku w  Radzie Krajowej ZLP wybrano  w głosowaniu tajnym Ireneusza Sokołowskiego z Nadleśnictwa Augustów.