Podziękowania za udział w proteście

W piątek, 12 lipca br., realizując postanowienia Uchwały nr 7 Rady Krajowej ZLP w RP z dnia 13 czerwca 2024 r., pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w Polsce odbył się protest leśników. Postulaty zostały przekazane na ręce Wojewodów lub ich Zastępców.

Nasze działania wzbudziły duże zainteresowanie opinii publicznej i przedstawicieli różnych mediów. Poniżej lista wybranych relacji z mediów.

Dziękujemy za zaangażowanie, liczne przybycie oraz spokojny przebieg spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, aby zaprotestować przeciwko decydowaniu o nas bez nas!

Jarosław Szałata

Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP

.

Linki do niektórych relacji z mediów:

Czytaj dalej

12 lipca protestujemy dla Was!

Praktycznie każdego dnia natrafiamy na negatywne informacje medialne  o  polskich leśnikach. Są to głównie doniesienia o „wycinkach”, „niszczeniu przyrody”, „wyrzynaniu puszcz”, których treść sprowadza się do manipulowania prawdą, zakłamywania, oczerniania leśników oraz przedstawiania ich w jak najgorszym świetle. Naszym zdaniem, nieprawdziwe informacje to celowe działania, które mają zniszczyć pracę nas, ludzi lasu oraz naszych przodków, zbrukać dobry wizerunek, honor oraz zawodową godność. Gdy przekazaliśmy informacje o zaplanowanym na 12 lipca 2024 roku proteście leśników, natychmiast pojawiły się informacje, że protestujemy „aby było więcej wycinek”, a protest to działanie polityczne… Nasz protest nie ma związku z jakąkolwiek działalnością polityczną. Organizujemy go w trosce o przyszłość polskich lasów i funkcjonowanie samofinansujących się od 100 lat Lasów Państwowych.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 12-15 czerwca br., podczas XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. W obradach uczestniczył Tomasz Kwieciński – Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Poznaniu.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na sali oraz przedstawił porządek obrad. Szczegółowo omówił dotychczasowe ustalenia Ogólnopolskiej Narady o Lasach, w której uczestniczy podczas kolejnych spotkań.

Michał Matłoka – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego oraz Komandor XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników odbywającego się na terenie RDLP w Poznaniu pod hasłem: „Wielkopolska Warta Poznania” omówił etapy przygotowań, problemy, które napotkał po drodze, atrakcje rajdowe, finał Rajdu, podczas którego w Gołuchowie spotkają się uczestnicy Rajdu z wszystkich tras.

Czytaj dalej

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych Regionów przekazali dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Klimatu i Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz jedenasty. Dotychczas wyróżnionych zostało 279 absolwentów.

Czytaj dalej

Uzwiązkowienie

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności.

Jarosław Szałata