Protokół 29 wpisany do rejestru PUZP

Z radością informujemy, że Protokół dodatkowy nr 29 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawarty w dniu 28 sierpnia 2019 r., został wpisany do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z dniem 12 września 2019 r.

Protokół będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.