Gdański

120px-Rdlp_gdansk

Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19

Adres do korespondencji: Rakówko 4; 83-135 Mała Karczma

PREZYDIUM RADY REGIONU:

 1. Przewodniczący – Dariusz Kowalewski; Nadleśnictwo Starogard; tel.668134462; e-mail: dariusz.kowalewski@gdansk.lasy.gov.pl ;
 2. Wiceprzewodniczący/Skarbnik – Mirosław Caban;  Nadleśnictwo Kwidzyn; tel.724040025; e-mail: m.caban79@gmail.com ;
 3. Sekretarz – Karol Skonieczny; Nadleśnictwo Starogard; tel. 585369324; e-mail: karol.skonieczny@gdansk.lasy.gov.pl ;
 4. Członek Prezydium – Michał Polasik; Nadleśnictwo Cewice; tel. 598613452; e-mail: michał.polesiak@gdansk.lasy.gov.pl .

KOMISJA REWIZYJNA: 

 1. Mariusz Pałys – Nadleśnictwo Kaliska – Przewodniczący Komisji;
 2. Marian Kujawski – Nadleśnictwo Kaliska;
 3. Pan Hubert Ginter – Nadleśnictwo Kaliska.

RADA KRAJOWA:

 1. Przewodniczący – Dariusz Kowalewski; Nadleśnictwo Starogard; tel.668134462; e-mail: kowalewski@gdansk.lasy.gov.pl;
 2. Członek RK – Andrzej Tomana – Nadleśnictwo Kaliska; tel. 696048736; e-mail: tomana@gdansk.lasy.gov.pl.

 DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY ZLP w RP:

 1. Dariusz Kowalewski – Nadleśnictwo Starogard;
 2. Andrzej Tomana – Nadleśnictwo Kaliska;
 3. Paweł Bukowski – Nadleśnictwo Kolbudy;
 4. Mariusz Pałys – Nadleśnictwo Kaliska;
 5. Michał Polasik – Nadleśnictwo Cewice.