„Przerwany marsz” z aktywnym udziałem leśników i naszych członków

2 września br. w polskich szkołach przeprowadzona została akcja „Przerwany marsz”. To cenna inicjatywa mająca uhonorować pokolenie Dzieci Wojny. 

Akcja „Przerwany marsz” polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Była to znakomita  okazja do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Pomysłodawca, czyli Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, tak zachęcała wszystkie szkoły do przyjęcia przedstawicieli Dzieci Wojny.

Żeby w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej zaprosić pokolenie polskich Dzieci Wojny, czyli Polaków urodzonych do 8 maja 1945 roku, żeby kontynuowali przerwany 1 września 1939 roku przerwany wybuchem II wojny światowej marsz do polskich szkół, 2 września bieżącego roku chcemy we wszystkich polskich szkołach powitać, ugościć i symbolicznie domknąć ten „Przerwany marsz” obecnością polskich Dzieci Wojny – mówił poseł prof. Jacek Kurzępa, szef Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny.

Według szacunków, w Polsce żyje wciąż ok. 3 mln osób określanych mianem Dzieci Wojny. Są to osoby, które jako dzieci doświadczyły tragedii II wojny światowej, często tracąc rodzinę, dom oraz możliwość edukacji.

Akcję „Przerwany marsz” na poziomie lokalnym koordynowały  kuratoria oświaty, ale w wiele takich akcji włączyli się leśnicy i szkoły leśne.

Nasi członkowie także są w gronie Dzieci Wojny i doświadczyli okropieństw wojennych. W jednej z zachodniopomorskich szkół pojawił się Ludwik Prędkiewicz – emerytowany leśniczy z RDLP w Szczecinie, nasz bardzo aktywny i zasłużony członek odznaczony „Złotym Znakiem Związku”, znany i wieloletni delegat na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Ludwik Prędkiewicz.

W dniach 17-20.09.2019 r. w Technikum Leśnym w Starościnie odbyła się  Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty pod tytułem: „Przyszłość bez wojen i w czystej atmosferze” – „For a future without wars and in a clean atmosphere”, na której leśników, oprócz Dyrektorów Regionalnych i Nadleśniczych  reprezentował także Jarosław Szałata Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP.

Od lewej: prof. Pasquale Policastro, obok dyrektor TL w Starościnie Przemysław Jarosik.

Pierwszym prelegentem podczas Konferencji był Andrzej Szelążek, Dyrektor RDLP w Szczecinie – autor bardzo poczytnej książki „Dzieci wojny. Historie prawdziwe. Ocalić od zapomnienia”. Autor publikacji, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, wcześniej Nadleśniczy i długoletni Leśniczy przedstawił referat o historii książki opartej na gromadzeniu życiowych wydarzeń dzieci, które były prawdziwymi ofiarami II Wojny. Spisał te wspomnienia ludzi z terenu Zachodniego Pomorza głównie w czasach, gdy był leśniczym, bo leśników, a szczególnie miejscowego leśniczego ludzie obdarzają zaufaniem i często powierzają mu głęboko skrywane tajemnice i bolesne wspomnienia… 

Podczas pierwszego dnia konferencji w TL w Starościnie został wyemitowany film, który najlepiej oddaje intencje akcji „Przerwany marsz”.

Zachęcam naszych członków do obejrzenia filmu i dalszej troski o pamięć oraz losy Dzieci Wojny.

Film otrzymany dzięki uprzejmości firmy www.fotoloty.net

 Tekst i foto: Jarosław Szałata