Stypendia ZLP w RP dla absolwentów szkół leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała stypendia dla uczniów szkół leśnych ostatnich klas. Każda z 13 placówek otrzymała po 1500 zł dla najlepszych abiturientów. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów osobiście wręczali specjalnie w tym celu przygotowane pamiątkowe dyplomy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się 26 kwietnia br.

Od lewej: Jolanta Gąszczyk – Szulkowska – dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, laureaci stypendiów z Technikum Leśnego w Warcinie – Kacper Szymanowski  i Patrycja Sikorska.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 szkół leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. Aby się o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Każdego roku nagrody pieniężne trafiają do dwóch abiturientów danej szkoły.

Stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków – komentuje Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP. Z tego powodu, dbamy, by reprezentanci ZLP w RP byli w stałym kontakcie ze szkołami leśnymi, brali udział w apelach kończących rok szkolny dla klas czwartych i mieli okazję do osobistego uhonorowania wyróżniających się uczniów – dodaje.

Krzysztof Jasieniecki, Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP tak przemawiał do uczniów Technikum Leśnego w Tucholi: W imieniu członków Związku Leśników Polskich w RP gratuluję wszystkim absolwentom. Życzę dobrze zdanej matury oraz pomyślności na nowym etapie życia. ZLP w RP zrzesza prawie 44% polskich leśników, na których absolwenci i cała społeczność tej szkoły zawsze może liczyć.

Krzysztof Jasieniecki, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pomorskiego w Toruniu, dziękuje Annie Stybaniewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi za udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas czwartych.

Wśród przedstawicieli ZLP w RP wręczających stypendia są czasami absolwenci tych szkół. Taki sentymentalny charakter miało spotkanie m.in. dla Krzysztofa Górskiego – dziś leśnika z  wieloletnim stażem, Wiceprzewodniczącego ZLP w RP, a wcześniej ucznia Technikum Leśnego w Warcinie. O swoich wspomnieniach chętnie opowiadał absolwentom: Zawsze kiedy jestem tu z Wami, przypominam sobie, jak 40 lat temu sam stałem na tej samej sali gimnastycznej i odbierałem dyplom technika – leśnika. Wracam do tamtych chwil ze wzruszeniem – świat wydawał mi się wtedy taki beztroski, stał przede mną otworem. Spoglądam na Was, na kolejne pokolenie leśników, z optymizmem – jesteście przyrodnikami, przez 4 lata zdobyliście umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie, ale macie też niezbędną w tej profesji siłę charakteru. Wasze marzenia o pracy w Lasach Państwowych z pewnością się spełnią, za co mocno trzymam kciuki.  

Krzysztof Górski, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, wręcza stypendia uczniom Technikum Leśnego w Warcinie.

Inicjatywa ZLP w RP spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony dyrektorów szkół leśnych. Informacja o ufundowaniu stypendiów pojawiła się na stronach internetowych szkół, a Przedstawiciele ZLP w RP obecni na uroczystości zakończenia klas czwartych są wymieniani w gronie gości. Przewodniczący ZLP w RP otrzymał wiele listów z podziękowaniami za docenienie wyróżniających się uczniów.

W imieniu społeczności szkolnej składam Panu Przewodniczącemu serdeczne podziękowanie za docenienie roli szkół leśnych oraz uhonorowanie wysiłku młodzieży.Albert Tabaka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Włodzimierz Wojtczak, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pilskiego przekazuje pamiątkowe dyplomy abiturientom Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Od lewej: Włodzimierz Wojtczak, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pilskiego z laureatami stypendiów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju: Jan Maciejewski i Mateusz Brusiło.

Serdecznie dziękujemy za stypendia ufundowane dla najlepszych uczniów klas IV w Technikum Leśnym w Brynku, które stanowić będą nie tylko nagrody za zaangażowanie, ale także dodatkową motywację do nauki i pracy uczniów młodszych klas.Ireneusz Gudowicz, dyrektor Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Piotr Chrzęszczyk, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego, gratuluje Patrycji Kulak, stypendystce ZLP w RP.

Od lewej: Patrycja Kulak, Piotr Chrzęszczyk – Przewodniczący Regionu Górnośląskiego, Ireneusz Gudowicz – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Tomasz Janic.

Andrzej Gajda, Wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego, przemawia do uczniów Zespołu Szkół w Tułowicach.

Andrzej Gajda, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, wręcza dyplomy stypendystom ZLP w RP: Wioletcie Poznańskiej i Tomaszowi Bzdyrze.

Bardzo dziękuję za kolejny rok docenienia najlepszych uczniów – zawodowców w naszej szkole. Z mojej perspektywy jest to bezcenna inicjatywa. Przemysław Jarosik, dyrektor TL w Starościnie.

Kazimierz Mendak, Wiceprzewodniczący ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie, gratuluje abiturientom Technikum Leśnego w Starościnie: Karolinie Staszak i Pawłowi Kubiszyn.

Rada Krajowa ZLP w RP funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów klas czwartych szkół leśnych od pięciu lat. W tym czasie zwiększyła się kwota przeznaczana na stypendia – z 15 000 zł rocznie na 19 500 zł oraz dodano dwie nowe szkoły – Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespół Szkół w Tułowicach. Łącznie, przez pięć lat Związek przeznaczył na stypendia kwotę 90 000 zł i nagrodził już 142 absolwentów.

Urban Kolman, Wiceprzewodniczący ZLP w RP z laureatem stypendium Rady Krajowej w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Zbigniew Czeryba, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego gratuluje stypendystom z Technikum Leśnego w Miliczu
Zbigniew Czeryba, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego z laureatami stypendiów z Technikum Leśnego w Miliczu.
Laureaci stypendiów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Andrzej Matysiak, Dyrektor RDLP w Radomiu, zabiera głos podczas zakończenia roku szkolnego klas czwartych w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku.

Jarosław Kosiorek gratuluje stypendystce ZLP w RP – Monice Siemieniuk z Technikum Leśnego w Białowieży
Szymon Domański z Technikum Leśnego w Białowieży tak cieszy się ze stypendium ZLP w RP.
Mariusz Rosik, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Zielonogórskiego, przekazuje pamiątkowy dyplom Robertowi Kojowi z Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.

Ireneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego, wręcza dyplomy laureatom stypendiów z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Od lewej: Ireneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego, Bartłomiej Dydyński i Alicja Krawiec.

Ze strony ZLP w RP, współpracę ze szkołami leśnymi koordynuje Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP w RP Organizacji Zakładowej Pracowników Szkół Leśnych w Lesku.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska