ZLP w RP pielgrzymuje na Jasną Górę czyli: Już po raz 26 zazieleniło się w Częstochowie

Za nami doroczna, już 26 Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, Pracowników Ochrony Środowiska i wszystkich ludzi lasu. Hasłem 26 spotkania na Jasnej Górze,  które odbyło się w sobotę, 17 września 2022 r., w pamiętną rocznicę radzieckiej napaści na naszą Ojczyznę, było „Zawierzamy Maryi Rodzinę polskich leśników”.

Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Ważnym wydarzeniem  towarzyszącym pielgrzymce środowisk leśnych była Krajowa Narada Leśników zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. W naradzie, oprócz kierownictwa Lasów Państwowych, uczestniczyło wielu gości na czele z Edwardem Siarką – pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa i Podsekretarzem Stanu  w Ministerstwie Klimatu i  Środowiska.

W Pielgrzymce  Leśników uczestniczyło wielu członków i sympatyków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a znaczki naszego ZLP w RP widać było na mundurach wielu osób. Na jasnogórskich błoniach obecni byli także Jolanta Bochenek i Ireneusz Żelazny – Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

 Zgodnie z ustaloną tradycją delegacja ZLP w RP, w składzie:

  • Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Grzegorz Cekus – członek Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Wojciech Kubica – Przedstawiciel Regionu Górnośląskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,

Przekazała, w imieniu całej społeczności naszego Związku, jako dar ołtarza  okazały i barwny kosz z darami pochodzącymi z górnośląskich lasów.

Więcej można zobaczyć i posłuchać m.in. na stronach:

https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/transmisje-wydarzen/17-ix-pielgrzymka-lesnikow-1100/

Jarosław Szałata