Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEDZE PIOTROWI LASZCZYŃSKIEMU

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej