Uroczystości upamiętniające Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny pseudonim „INKA”

28.08.2021 r. w Nadleśnictwie Miłomłyn RDLP Olsztyn, odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą śmierci D.Siedzikówny . W uroczystościach wzięli udział delegaci Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP wraz z pocztem sztandarowym Regionu.

            Sanitariuszka oddziału Zygmunta Szendzielarza  ps. „Łupaszka”, pracownica Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Narewka, aresztowana w lipcu 1946 r. po brutalnym i długotrwałym śledztwie, rozstrzelana w piwnicach więzienia karno-śledczego UB w Gdańsku do końca pozostała wierna ideałom wpojonym przez rodziców:  — „zachowała się jak trzeba..”

            Obchody zainaugurowała Msza Święta odprawiona w kościele Św. Bartłomieja w Miłomłynie z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, harcerzy i mieszkańców Miłomłyna. Po mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta, okolicznościowe przemówienia oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny. Pomnik ufundowany został w 2016 roku przez społeczeństwo Miłomłyna i leśników Nadleśnictwa Miłomłyn.

            W uroczystości delegacjom leśników przewodniczył Dyrektor RDLP Olsztyn Adam Roczniak, który w swym wystąpieniu podziękował obecnym na uroczystości osobom, a szczególnie leśnikom za uczczenie pamięci „INKI” dziewczyny z lasu, pochodzącej z rodziny o leśnych tradycjach.

Tekst: Mirosław Choroś

Foto: Rafał Ptaszkiewicz