30 lat samorządności w Polsce

Źródło: ZPP

Corocznie w dniu 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W bieżącym, 2020 roku świętujemy zatem już 30 lat istnienia samorządności w naszym kraju. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada samorządności należy również do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. W tym zacnym gronie jest wielu leśników, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności i jednocześnie reprezentują Lasy Państwowe, Parki Narodowe i inne jednostki organizacyjne ze środowiska leśnego i jego otoczenia.

Wszystkim członkom i sympatykom Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej związanym z samorządnością lokalną, wszystkim leśnikom i przyrodnikom, przedsiębiorcom leśnym i drzewnym wspierającym ideę samorządności, która od 30 lat rozwija i umacnia „małe Ojczyzny”  składam  wyrazy ogromnego uznania. Aktywność ludzi lasu i związanych z lasem na poziomie sołectwa, gminy, powiatu czy województwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszego kraju, jest ściśle powiązana z czynną troską o ojczystą przyrodę i środowisko naturalne oraz nieustannie buduje jakże ważne więzi społeczne.

Darz Bór!

W imieniu całej społeczności Związku Leśników Polskich w RP:

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP