Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP w Żorach

13 czerwca br. w Hotelu Texas w Żorach odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. Wybór miejsca spotkania był związany z odbywającym się w tym czasie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach XXXI Ogólnopolskim Rajdem Leśników „Nie taki Śląsk czarny – kopalnia przygody”.

Otwarcie obrad Rady Krajowej ZLP w RP.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Jarosław Szałata. Powitał zgromadzonych członków Rady Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP. Przedstawił plan obrad i oddał głos Piotrowi Chrzęszczykowi – Przewodniczącemu Regionu Górnośląskiego – organizatorowi Rajdu. Omówił on plan przebiegu imprezy oraz jej finału. Poinformował, że w tegorocznej edycji weźmie udział ok. 1400 osób z całej Polski.

Następnie Jarosław Szałata zdał relację z ostatnich spotkań oraz ustaleń m.in. z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Poinformował, iż zakończono prace nad protokołem dodatkowym nr 29 do PUZP, który został przekazany do roboczego zatwierdzenia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W DGLP właśnie powołano zespół do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych. Związek Leśników Polskich w RP będzie reprezentował Marcin Kowalski – członek Rady Krajowej (Region Szczecinecki). Przewodniczący przekazał również informację, że PPK będzie tworzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej LP, a na szczeblu centralnym zostaną tylko określone pewne ramy działania. Podkreślił tu szczególną rolę przewodniczących OZ i zachęcał do aktywności w tym zakresie. Poruszony został także temat nowych warunków technicznych, odbioru i klasyfikacji drewna, oprogramowania Leśnik+ na smartfony. Materiały w tej sprawie są dostępne na Portalu Pracowniczym. Przewodniczący przedstawił również bieżące sprawy związane z kilometrówką.

Goście Rady Krajowej ZLP w RP.

W kolejnej części spotkania powitano przybyłych gości – Juranda Irlika – Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. ekonomicznych oraz Janusza Foltysa – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik. Jurand Irlik przedstawił prezentację na temat specyfiki katowickich lasów. Szeroko dyskutowano o zaletach przyrodniczych regionu oraz o problemach w nim występujących. Nadleśniczy Janusz Foltys mówił o problemach związanych z bardzo dużym zaludnieniem regionu. Panowie chętnie odpowiadali na pytania i długo, rzeczowo dyskutowali z członkami Rady Krajowej.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP podczas obrad.

Po pożegnaniu gości kontynuowano porządek obrad. Przedstawiono bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju oraz Ośrodka Wypoczynkowego Jantar. Przegłosowano również kilka uchwał dotyczących min. zapomóg losowych, ochrony działaczy związkowych czy organizacji przyszłorocznego Rajdu Leśników na terenie RDLP w Szczecinie. Podjęto także temat realizacji uchwał i wniosków zjazdowych oraz nowego Statutu Związku. Komisja Statutowa poprosiła o przesyłanie propozycji zmian i poprawek w Statucie do 15 lipca br. Sugestie należy przekazywać do Przewodniczącego Komisji – Mariusza Rosika – na adres mailowy mariusz.rosik@zielonagora.lasy.gov.pl lub do Biura Związku na adres mailowy zlpwrp@lasy.gov.pl. Członkowie Rady Krajowej omawiali też inne zagadnienia, m.in. dotyczące sortów mundurowych, udzielania zapomóg i spraw mieszkaniowych.

Obrady Rady Krajowej ZLP w RP.

W ostatniej części obrad wzięli udział przedstawiciele firmy brokerskiej Mentor S.A. – Maciej Barcik, Jacek Zbróg i Jarosław Szyłak. Poinformowali o utworzeniu dla pracowników Lasów Państwowych dodatkowego, indywidualnego ubezpieczenia na życie, które jest rozszerzeniem oferowanego do tej pory ubezpieczenia grupowego. Szczegóły były wcześniej publikowane na naszej stronie. Zwrócili się do członków Rady Krajowej z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkań w jednostkach LP w celu przedstawienia pracownikom szczegółowych informacji.

Następnego dnia członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku wyjechali w teren RDLP w Katowicach. Zapoznali się ze specyfiką pracy leśników górnośląskich oraz problemami i warunkami pracy leśników z Nadleśnictw: Kobiór, Rybnik i Żory. Odwiedzili Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach na terenie Nadleśnictwa Kobiór oraz zwiedzili pełne leśnych akcentów Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

W dniu 15 czerwca br. przedstawiciele ZLP w RP wzięli udział w finale XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników na Podzamczu w Ogrodzieńcu i spotkali z leśnikami z całej Polski. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia już wkrótce.

Finał Rajdu – Ogrodzieniec.

Tekst: Lena Kacperczyk

Zdjęcia: Biuro ZLP w RP