Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

Od 11 do 12 marca 2019 roku w Ustroniu-Jaszowcu odbył się Zjazd Sprawozdawczy z wyborami uzupełniającymi Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. W zjeździe uczestniczyło 105 delegatów.

Delegaci


Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej:

 • Paweł Pieniakowski – Nadleśnictwo Prudnik
 • Bożena Urbaczka – Nadleśnictwo Wisła
 • Patryk Mizgała – Nadleśnictwo Prószków

Przewodniczących Zjazdu:

 • Wojciech Kubica – Nadleśnictwo Świerklaniec
 • Marek Łach – Nadleśnictwo Chrzanów

Sekretarzy Zjazdu:

 • Justyna Grzeszczyk – Nadleśnictwo Świerklaniec
 • Jerzy Chalimoniuk – Nadleśnictwo Świerklaniec
 • Jadwiga Kleszcz – Nadleśnictwo Siewierz

Komisji Uchwał i Wniosków:

 • Grzegorz Sokołowski – Nadleśnictwo Rudziniec
 • Sławomir Walisko – Nadleśnictwo Rybnik
 • Małgorzata Bartman – Nadleśnictwo Kluczbork
Sprawozdanie Przewodniczącego

Skarbnik – Piotr Arent złożył sprawozdanie finansowe oraz przedstawił projekt preliminarza budżetowego na 2019 rok.

Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Kolega Jan Górecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z zakresem oraz wynikami kontroli jakie zostały przeprowadzone przez Komisje Rewizyjną oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium.

Przystąpiono do wyborów na dwóch delegatów na Zjazd Krajowy na wakujące miejsca, którymi zostali:

 • Jerzy Chalimoniuk – Nadleśnictwo Świerklaniec 
 • Katarzyna Hutka  – Zespół Ochrony Lasu Opole

Informacje na temat Rajdu Leśników przedstawiła Maria Bajsarowicz – Nadleśnictwo Rudy. Zorganizowanych zostało 17 tras rajdowych, przebiegających przez różne nadleśnictwa RDLP Katowice.  Na dzień dzisiejszy na 1243 miejsca zostało ok 150 wolnych miejsc.

Logo rajdu

Link do strony z opisem Rajdu.

Po wyborach delegatów nastąpiło spotkanie z przedstawicielem firmy Mentor. Podziękowania dla w/w firmy, na ręce Pana Jacka, za wsparcie finansowe i rzeczowe V Zawodów Narciarskich Leśników, złożyli: Piotr Chrzęszczyk oraz Andrzej Porwisz, który także podsumował tegoroczne zawody narciarskie.

Logo zawodów
Jacek Zbróg, Piotr Chrzęszczyk i Andrzej Porwisz
Podziękowania dla Pana Jacka

Przedstawiciel firmy Mentor przedstawił kilka nowych faktów dotyczących współpracy z firmą Medicover:

 • podwyżka składki o  4,60 zł od osoby
 • rozszerzenie zakresu o infolinie psychologiczną
 • honorowanie skierowań od obcego lekarza w ramach refundacji
 • obowiązek ze strony Medicovera 100% refundacji wizyty u lekarza, którego nie ma w obrębie 30 km od miejsca zamieszkania pacjenta
 • Medicover zapewnia, że przez kolejne 3 lata nie podniesie składki ubezpieczenia
 • Medicover uruchomił Poradnie leczenia boreliozy pod Patronatem Profesora Anatola Panasiuka w Katowicach.

W drugim dniu zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków zapoznała zebranych z dziesięcioma projektami uchwał które do niej wpłynęły. Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowanie w wyniku którego przyjęto dziewięć uchwał zjazdowych, które zostaną rozesłane do Przewodniczących Organizacji Zakładowych.