Realizujmy wspólnie nasze potrzeby w 2019 roku – w lesie, biurze i na rajdowych szlakach.

Rozpoczął się rok 2019, który otwiera nowe stulecie aktywnej działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym głównym  celem jest szeroko pojęta  troska o sprawy ludzi lasu i polskiego leśnictwa, dbałość o jego rozwój oraz trwałość gospodarki leśnej. Dbamy o jak najlepszy wizerunek polskiego leśnika, zajmujemy się obroną praw, godności zawodowej i tworzeniem jak najlepszych warunków pracy dla  członków Związku oraz ich rodzin. Nieustannie przypominamy o wszelkich  potrzebach ludzi pracujących w lesie i jego otoczeniu.

  Z pewnością wszyscy znamy fundamentalną dla rozwoju osobistego każdego człowieka teorię o  potrzebach ludzkich, które mają ścisłą hierarchię i najczęściej tylko spełnienie jednej może powodować zaspokajanie kolejnej.

 Abraham Maslow to znany amerykański psycholog, który w swojej książce „Motywacja i osobowość” zawarł  schemat hierarchii potrzeb i uznał, że źródłem motywacji do twórczego działania oraz dobrej pracy jest właśnie zaspokajanie kolejnych potrzeb. Twierdził także, że aby spełnić potrzeby wyższego rzędu, konieczne jest rozpoczęcie od tych podstawowych.

Oczywiście podręcznikową hierarchię potrzeb według Maslowa powinniśmy traktować  jako rodzaj podpowiedzi, wskazówki i wcale nie musi być to dla nas jedyną droga do spełniania i osiągniecia zamierzonych celów życiowych. Jednak warto pamiętać, że największym źródłem motywacji jest właśnie zaspokajanie potrzeb. Nasz związek od początku swojej stuletniej działalności przypomina o tym pracodawcom, a czasem także warto o tym wspomnieć także pracownikom, aby pamiętali o swoich prawach i artykułowali potrzeby.

Jak wygląda ta piramida potrzeb według teorii Maslowa ale w odniesieniu do naszych warunków pracy?

 Spójrzmy na nią poprzez pryzmat teraźniejszości i prowadzonych, rozpoczętych już działań ZLP w RP, których realizacja przypadnie na najbliższy czas, najlepiej na rok 2019:

  1. Potrzeby fizjologiczne – dla wszystkich pracowników gwarancja ich zaspokojenia  jest  przede wszystkim odpowiednie wynagrodzenie ( w dniu 13.12.2018 został złożony nasz wniosek do DG LP o podjęcie negocjacji w sprawie podwyższenia współczynnika do płac), dostęp do zaplecza socjalnego i toalety, napoje ciepłe i zimne, posiłek profilaktyczny ( ustalenia na temat jednolitych dla LP zasad wydawania posiłków są w trakcie), wygodne i ergonomiczne stanowisko pracy oraz czas na niezbędny odpoczynek.
  2. Potrzeby bezpieczeństwa – składa się na nie poczucie stabilizacji, ciągłość zatrudnienia, wynagrodzenie zapewniające odpowiedni poziom życia, świadczenia socjalne, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych ( wciąż aktualny i do kompleksowego rozwiązania istotny problem), przewidywalne i zgodne z prawem zachowania współpracowników i przełożonych, pomoc prawna i ubezpieczenia negocjowane przez ZLP w RP, sprawiedliwe dla pracownika zasady rozliczeń za korzystanie z własnych pojazdów używanych do celów służbowych (ważny problem w trakcie rozwiązywania przez ZLP w RP przy poparciu DG LP)
  3. Potrzeby przynależności – poczucie bycia częścią grupy, zespołu, nawiązywanie przyjaźni w pracy, dobre kontakty ze współpracownikami (dlatego nieustanie zachęcamy do wstępowania do istniejących organizacji zakładowych ZLP w RP i zakładania nowych oraz aktywne działanie związkowe). Polecamy uwadze od niedawna funkcjonujący Portal Pracowniczy i pozytywne znaczenie przynależności do Braci Leśnej.
  4. Potrzeby uznania – szacunek do wykonywanych przez pracowników zadań, docenianie prze przełożonych wszelkich wysiłków i ambitnych starań, awanse, premie i nagrody okresowe oraz specjalne ( wciąż przypominamy, że każdy pracownik jest ważny i ma znaczenie dla firmy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, dbamy o godne warunki pracy i troszczymy się o naszych członków), opiniujemy i zajmujemy się wszelkimi nagrodami, także jubileuszowymi i merytorycznymi podstawami awansowania na kolejne stanowiska
  5. Potrzeby samorealizacji – realizacja własnych celów i ambicji w powiązaniu z interesem pracodawcy, zrozumienie sensu i znaczenia wykonywanych obowiązków, nieustanny rozwój osobisty, motywowanie siebie i zdobywanie nowych umiejętności.

Naszym podstawowym zadaniem jest troska o człowieka i jego dobro w połączeniu z troską o przyszłość polskiego leśnictwa. ZLP w RP jest partnerem społecznym pracodawców ale przede wszystkim troszczy się o ludzi lasu i ich rodziny. Staramy się dostrzegać wszelkie problemy pracownicze i je rozwiązywać, wspieramy, pomagamy ludziom lasu, zapewniamy opiekę prawną, inicjujemy i opiniujemy różne uregulowania oraz akty prawne związane z naszą pracą.

Dbamy również o rekreację i wypoczynek leśników i ich rodzin. Zachęcamy do korzystania z leśnych ośrodków wypoczynkowych, szczególnie z OW „ Jantar” oraz Sanatorium Leśnik Drzewiarz w Krynicy Zdrój ( szczegóły na http://zlpwrp.pl/osrodki/)

W 2019 roku spotkamy się na rajdowych trasach, organizowanego przez ZLP w RP od 1993 roku wspólnie z poszczególnymi regionalnymi dyrekcjami LP, XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. W dniach 13-15 czerwca 2019 roku poznamy uroki RDLP Katowice na trasach rajdu organizowanego pod hasłem „Nie taki Śląsk czarny – kopalnia przygody”. Rajd w 2020 roku odbędzie się na atrakcyjnym terenie RDLP Szczecin, położonej nad Bałtykiem, a kolejny w 2021 roku zaplanowano w lasach RDLP Zielona Góra.

Z kolei w kwietniu, w dniach 24-27.04.2019 miłośnicy szachów spotkają się na terenie RDLP Radom na  XXVII Szachowych Mistrzostwach Polski o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP.

Wiele innych zdarzeń i wydarzeń, oby tylko pozytywnych, przyniesie nam z pewnością rozpoczynający się rok 2019.

 Aby niczego nie przegapić bądźcie aktywni, wspierajcie działania ZLP w RP w kontakcie z jego członkami i zaglądajcie na naszą stronę internetową po kolejne informacje zachęcające do wspólnych, zgodnych działań dla dobra lasu i leśników.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP