Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Małopolskiego

W dniach 16–17.11.2018 r. w Zakopanem – Jaszczurówce odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Okręgu Małopolska.

Zjazd otworzył Józef Stec Przewodniczący ustępującej Rady Okręgu witając przybyłych gości i delegatów.

Głos zabiera Józef Stec – ustępujący Przewodniczący ZLP Okręgu Małopolska

Miłym akcentem Zjazdu było odznaczenie odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” wyróżniających się członków związku przez Przewodniczącego ZLP  Okręgu Małopolska kol. Józefa Steca.

Złotą odznakę otrzymali:

Samek Władysław          – N-ctwo Nawojowa

Serwoński Henryk          – N-ctwo Gorlice

Pasek Piotr                    – N-ctwo Nawojowa

Frydrych Marek              – N-ctwo Nowy Targ

Młynarczyk Bogusław     – N-ctwo Niepołomice

Budzowski Dariusz         – N-ctwo Nowy Targ

Tomasiak Krzysztof        – N-ctwo Piwniczna

Odznaczeni złotą odznaką “Zasłużony dla Leśników Polskich” : Henryk Serwoński, Władysław Samek, Piotr Pasek, Dariusz Budzowski, Marek Frydrych, Bogusław Młynarczyk  oraz Józef Stec

Srebrną odznakę otrzymali:

Luberda Teresa             – N-ctwo Nowy Targ

Fryźlewicz Wojciech      –  N-ctwo Nowy Targ

Pawłowski Bogusław    –  N-ctwo Limanowa

Ryba Tomasz                 – N-ctwo Dębica

Nowak Janusz                – N-ctwo Krościenko

Kukuła Marek                – N-ctwo Gorlice

Odznaczeni srebrną odznaką “Zasłużony dla Leśników Polskich”   Teresa Luberda i Tomasz Ryba

Brązową odznakę otrzymali:

Przybyła Krzysztof          –  N-ctwo Nowy Targ

Łachut Grzegorz             –  N-ctwo Limanowa

Kusper Daniel                 – N-ctwo Nowy Targ

W imieniu odznaczonych podziękowali Władysław Samek oraz Dariusz Budzowski, który życzył mądrych, owocnych obrad i dalszej pracy dla dobra wszystkich leśników.

Przewodnictwo obrad powierzono kol. Władysławowi Samkowi.

Dokonano wyboru: protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Okręgu Józef Stec złożył sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Małopolska za okres od ostatniego Zjazdu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Pawłowski przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Delegaci nie zgłosili uwag do sprawozdań.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej Radzie.

Na zjeździe dokonano wyboru nowych władz Rady Okręgu. Przewodniczącym został  kol. Józef  Łapka. V-ce przewodniczącymi są: Piotr Pasek  i Grzegorz Łachut, sekretarzem – Krystyna Sowa.

Przewodniczący Zjazdu Władysław Samek składa gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu ZLP Okręgu Małopolska Józefowi Łapce

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: przewodniczącego Bogusława Pawłowskiego, członków: Dariusza Rotko i Bogusława Młynarczyka .

Delegatem do Rady Krajowej został  Bogusław Młynarczyk.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP zostali wybrani: Józef Łapka i Bogusław Młynarczyk  (członkowie RK),  Krystyna Sowa, Tomasz Ryba i Piotr Pasek.

W dyskusji podjęto szereg ważnych spraw pracowniczych i związkowych dotyczących m.in. sortów mundurowych, wznowienia organizacji Regionalnej Spartakiady Leśników, prowadzenia strony internetowej ZLP Okręgu Małopolska i inne. Przyjęto proponowane wnioski i uchwały m.in. podjęto uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka ZLP Okręgu Małopolska kol. Władysławowi Samkowi.

Po przyjęciu uchwał  Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego ZLP Okręgu Małopolska  Przewodniczący Zjazdu zakończył obrady życząc dalszej owocnej współpracy.

                                                                                                                Tekst: Krystyna Sowa                                                                                                                                       Zdjęcia: ZLP Okręgu Małopolska