Badanie ankietowe dotyczące procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami PGL LP

Szanowni Państwo,

Zwracam się uprzejmą prośbą o wzięcie udziału przedstawicieli Państwa organizacji w badaniu ankietowym dotyczącym procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), a interesariuszami zaliczanymi do organizacji pozarządowych (NGO).

Badanie to stanowi ostatni etap mojej rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego w PGL Lasy Państwowe”, przygotowywanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Bernarda Ziębickiego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W celu wzięcia udziału w badaniu proszę o wypełnienie kwestionariusza ankietowego dostępnego pod linkiem https://relacje-ngo-z-lp.webankieta.pl/

Zakładam, że podzielają Państwo przekonanie, iż w obecnych burzliwych czasach, na znaczeniu zyskują zagadnienia dotyczące relacji międzyludzkich oraz międzyinstytucjonalnych.

Jako pracownik Lasów Państwowych z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, jestem głęboko przekonany o celowości badań w tym obszarze.

Dlatego ośmielam się prosić Państwa o wsparcie mojego procesu badawczego. Państwa uczestnictwo pozwoli na obiektywizację wyników badań i przygotowanie pracy naukowej, która może przyczynić się do dalszego rozwoju relacji pomiędzy Państwa organizacją, a jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Dla zapewnienia reprezentatywności próby ważne było by wypełnienie jej przez członków organizacji reprezentujących różne obszary działalności Państwa organizacji.

Dlatego też, proszę o przekazanie mojej prośby na adresy e-mail poszczególnych członków Państwa organizacji.

Ankieta jest ANONIMOWA.

Przedmiotem analiz i wnioskowania będą dane zagregowane.

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety wynosi około 15 minut.

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 14 lipca 2018 roku.

Równocześnie informuję, że po wypełnieniu ankiety, respondent uzyskuje możliwość zapoznania się ze zbiorczymi wynikami badania ankietowego. (Uwaga: opcja niedostępna przy wypełnieniu ankiety w wersji mobilnej).

Licząc na Państwa zaangażowanie z góry dziękuję za życzliwość i okazaną pomoc.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt, drogą e-mail jurekmrowka@op.pl lub telefonicznie pod nr 664 050 003.

z poważaniem

Jurek Mrówka

Pracownik Nadleśnictwa Stary Sącz