Uwagi do projektu rozporządzenia dotyczacego umundurowania

W dniu 25 czerwca 2014 roku ZLP w RP przekazał do kancelarii Ministra Środowiska uwagi do projektu rozporządzenia „w sprawie  wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia”.

Treść pisma do pobrania tutaj.