XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Szachowe Polski Leśników

XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Szachowe Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

1.Termin i miejsce:

 • 23 – 26 luty 2014 roku,
 • Hotel „KISTON”; 83-320 Sulęczyno, Kistowo, tel. 607 300 500

2.Organizatorzy:

 • Związek Leśników Polskich w RP – http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl
 • RDLP Gdańsk – http://www.gdansk.lasy.gov.pl
 • Nadleśnictwo Lipusz –  http://www.lipusz.gdansk.lasy.gov.pl

3. Kontakt:

 • Kierownik turnieju – Maciej Kostka Nadleśniczy N-ctwa Lipusz
 • Sprawy organizacyjne: Adam Bednarek 603037820  bednarekadam@wp.pl
 • Zgłoszenia: Hanna Krych, tel. 022 8234059, zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl

4. Uczestnicy:

Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są pracownicy:

 • PGL Lasy Państwowe
 • Parków Narodowych
 • Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni
 • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych
 • pracownicy ZUL-i aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne
 • emeryci i renciści PGL LP
 • delegacje zagraniczne których członkowie są leśnikami lub pracownikami naukowymi wydziałów leśnych.

Turniej Szachów Błyskawicznych ma charakter otwarty.

5. Zapisy do XXI Mistrzostw Polski Leśników poprzez ZLP w RP:

 • do 15 lutego 2014 roku,
 • zgłoszenia pisemnie pocztą, faksem bądź pocztą elektroniczną,
 • adres: Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, tel. i fax 022 8234059, e-mail:  zlpwrp@zwiazek.lesnikow.polskich.pl
 • opłata 550 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 24 lutego 2014 roku – 435 zł ,
 • wpłaty na nr konta bankowego: 29 1160 2202 0000 0000 2685 7157,
 • ilość miejsc do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń,
 • w zgłoszeniu proszę o wpisanie nazwy zakładu pracy.

6. System rozgrywek – regulamin:

 • Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.
 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
 • Tempo gry 30 minut gry na partię dla zawodnika.
 • Przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa. Drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników.
 • Składy drużyn przyjmowane są w trakcie odprawy technicznej. W końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja 2  zawodników z największą liczbą punktów.
 • W przypadku równej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza:

◦        średni Bucholz,
◦        Bucholz,
◦        progres,
◦        większa liczba zwycięstw,
◦        wynik bezpośredni,
◦        losowanie.

 • W klasyfikacji drużynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej.
 • Odprawa techniczna 24 lutego 2014 roku o godzinie 8:45.
 • W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. W sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny.
 • W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali gier sędziemu głównemu  przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących.
 • Na sali gier obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 • Regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się w sali klubowej.

7. Program Mistrzostw:

23 luty (niedziela)

 • od godz. 15:00 przyjazd zawodników
 • godz. 18:00-22:00 kolacja

GODZ 20:00 OTWARTY TURNIEJ SZACHÓW BŁYSKAWICZNYCH

 24 luty (poniedziałek)

 • godz. 7:45-8:30 – śniadanie
 • godz. 8:45-9:00 – odprawa techniczna
 • godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Leśników
 • godz. 9:30-10:30 – I runda
 • godz. 10:45-11:45 – II runda
 • godz. 12:00-13:00 – III runda
 • godz. 13:15-14:15 – obiad
 • godz. 14:30-15:30 – IV runda
 • godz. 15:45-16:45 – V runda
 • godz. 17:00-18:00 – VI runda
 • godz. 18:15-19:15 – VII runda
 • godz. 19.30 – kolacja

25 luty (wtorek)

            godz.7:00- śniadanie

godz. 7:45-8:45 – VIII runda

 • godz. 9:00-10:00 – IX runda
 • godz. 10:15-11:15 – X runda
 • godz. 11:30-12:30 – XI runda
 • godz. 12:45-13:45 – obiad
 • godz. 14:00-18:00 – wycieczka
 • godz. 19:00-1:00 – uroczysta kolacja

26 luty (środa)

 • godz. 8:15-9:00 – śniadanie
 • godz. 9:30-10:15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski Leśników
 • godz. 10:30 – wyjazd uczestników.