Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się w Sękocinie posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP w poszerzonym składzie. Oprócz członków Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyło 2-3 członków z poszczególnych Regionów (Okręgów). Podczas posiedzenia omówione zostały n/w sprawy:

 1. informacja o negocjacjach płacowych z Dyrektorem Generalnym LP,
 2. omówienie i  zatwierdzenie budżetu na 2014 r.
 3. podsumowanie kosztów Rajdu we Wrocławiu
 4. zatwierdzenie planu posiedzeń Prezydium i Rady Krajowej
 5. informacja z działalności Spółek,
 6. informacja o propozycjach DGLP dot. umundurowania.
 7. informacja o przygotowaniach do Turnieju Szachowego, który odbędzie się w dn. 23 – 26  luty 2014 r. na terenie N-ctwo Lipusz ( RDLP Gdańsk),
 8. informacja o przygotowaniach do Rajdu  – wstępna informacja o lokalizacji baz oraz kosztach rajdu na terenie RDLP Gdańsk, który odbędzie się w dn. 11-13 września 2014 r.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował na wstępie o negocjacjach płacowych jakie odbyły się w dn. 5 grudnia br. central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP – pełna informacja z negocjacji została przekazana w Newsletterze Lasów Państwowych – wydanie nr 110 z dn. 5 grudnia 2013 r.IMG_0470 (3)

Ścisłe  prezydium Rady Krajowej

Następnie przedyskutowano poszczególne pozycje planu budżetu na 2014 r.     i omówione zostało przewidywane wykonanie kosztów oraz przychodów w 2013 r. Ostatecznie plan budżetu na 2014 r. został zatwierdzony przez Radę Krajową. Został też przyjęty, po poprawkach, plan pracy Prezydium i Rady Krajowej w 2014 r., który przedstawia się następująco:

 • posiedzenia Prezydium w Warszawie  – co najmniej raz na półrocze
 • Rada Krajowa w dn. 27-28 lutego 2014 r. na terenie RDLP Gdańsk,     
 • Zjazd Sprawozdawczy – 28 -29 marca 2014 r. w Sękocinie lub Jedlnii
 • posiedzenia następne Rady Krajowej w 2014 r.:
 • czerwiec – Puszczykowo
 • wrzesień – Gdańsk – podczas Rajdu Leśników
 • grudzień – Jedlnia lub Sękocin.

Rada Krajowa zatwierdziła kandydaturę Grzegorza Cekusa na członka Zarządu Spółki Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik Drzewiarz” w Krynicy oraz negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę kwoty dzierżawy w Ośrodku Wypoczynkowym w Jantarze.

IMG_0468 (3)

Rada Krajowa podczas obrad 6.12.2013 r.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP generalnie z zadowoleniem przyjęła projekt nowego umundurowania , jakie zostało nam zaprezentowane podczas spotkania w dniu 18 października br. Zgłoszone zostały jednak uwagi, celem zgłoszenia Dyrektorowi Generalnemu LP.  Z całą stanowczością Rada Krajowa uznała, że zgodnie z  blisko 200-letnią tradycją munduru leśnika, nie należy rezygnować z elementu godła państwowego przy mundurze wyjściowym i kurtkach mundurowych. Aby nadal zachować tradycję munduru leśnego opowiadamy się za pozosta-wieniem we wzorze munduru, obok zielonego kapelusza, także czapki, nazywanej czapką maciejówką. W sprawie projektu nowych wzorów umundurowania zostanie wystosowane pismo do Dyrektora Generalnego LP.

Po posiedzeniu Rady Krajowej odbyła się Akademia związana z obchodami     95 lecia Związku Leśników Polskich w RP. Informacje z przebiegu Akademii przedstawione są oddzielnie .