Termin kolejnych negocjacji

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatniego spotkania negocjacyjnego z dnia 28 czerwca br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  wyznaczył  kolejne spotkanie, które odbędzie się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni w dniach 2-3 września br.

Tematem rozmów będzie możliwość realizacji propozycji i wniosków złożonych w dniu 10 maja br. przez Związek Leśników Polskich w RP i  NSZZ „Solidarność”, w tym wprowadzenia zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Do negocjacji zostały zaproszone, przez Dyrektora Generalnego LP, wszystkie centrale związkowe działające w Lasach Państwowych.