Wystąpienie central związkowych z propozycjami zmian w PUZP

W dniu 10 maja 2013r. Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz NSZZ „Solidarność” Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa wystąpiły do Dyrektora generalnego LP z propozycjami zmian w PUZP.

Treść pisma do pobrania tutaj