X Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Statuetkę Bieszczadzkiego Rysia” pod Patronatem ZLP w RP Regionu Krośnieńskiego

Jubileuszowa X edycja konkursu sygnalistów myśliwskich, organizowana przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku, odbyła się 28 maja 2022 r.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Tropem Wilka z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Impreza ta, jak co roku, podtrzymuje i kultywuje tradycję kultury łowieckiej gry na sygnałówkach wśród uczniów Szkół Leśnych, studentów Uczelni Wyższych, pracowników Lasów Państwowych oraz członków Kół Łowieckich.

Jury Konkursu

Tegoroczny konkurs zgromadził 68 solistów i 8 zespołów. Jury w składzie: Przewodniczący – Adam Migurski, Członkowie: Artur Kanawka i Mariusz Jamrozik; oceniało m.in. zgodność gry z zapisem nutowym, technikę zadęcia i brzmienie dźwięków. W X edycji konkursu Nagrodę Główną otrzymał Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Hagard- z UR w Krakowie

Patronat medialny nad konkursem objęli: „Łowiec Galicyjski”, Polskie Radio Rzeszów oraz TVP3 Rzeszów.

Organizatorzy: Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku – Pani Jadwiga Szylak oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSL w Lesku – Pan Bogusław Sitko złożyli serdeczne podziękowania Sponsorom Konkursu oraz Organizacjom i Instytucjom, które objęły patronat honorowy nad imprezą. Wśród nich był Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Krośnieńskiego oraz ZLP w RP Zakładowa Organizacja Związkowa w Zespole Szkół Leśnych w Lesku. 

Krystian Wójcik