Posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w RP

29 czerwca 2021 roku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Związku Leśników Polskich w RP Regionu Radomskiego Jolanta Bochenek, która przedstawiła program spotkania.

Od lewej: Iwona Sałuda, Andrzej Matysiak, Jolanta Bochenek, Wojciech Grad, Daniel Bogacki

Omawiane były sprawy związane z bieżącą działalnością związku na szczeblu regionalnym i krajowym oraz sprawy pracownicze. Członkowie Rady w dyskusji poruszali wiele tematów dotyczących codziennej pracy leśników zarówno pracujących w terenie jak i w biurach jednostek organizacyjnych.

Wszczęto dyskusję w temacie przeprowadzenia wyborów w ZOZ oraz zbliżającego się terminu wyborów do Regionu w świetle panującej pandemii.

Po krótkiej przerwie do zebranych dołączył zaproszony na posiedzenie Rady Regionu Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr Iwoną Sałudą.

Dyrektor przedstawił sytuację ekonomiczną RDLP oraz podzielił się z zebranymi swoją wiedzą na temat Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030, Europejskiego Zielonego Ładu  i Unijnej Strategii Leśnej. Przedstawił również czekające nas wyzwania związane z procedurą przetargową na prace leśne w kontekście nowego katalogu pracochłonności.

Członkowie Rady Regionu Radomskiego ZLP w RP podczas obrad

Wszyscy zgodnie uznali, że przyszłość Lasów Państwowych wymaga ciągłego monitorowania unijnych działań, gdyż na horyzoncie pojawia się zbyt wiele zagrożeń dla lasów wynikających  z nieodpowiedzialnych decyzji.

Członkowie Rady Regionu Radomskiego ZLP w RP podczas obrad

Pani Naczelnik omówiła sprawy organizacyjne oraz odpowiadała na pytania zebranych dotyczące spraw pracowniczych.

Poruszono również tematykę związaną z aplikacją Leśnik+ oraz dedykowanymi jej urządzeniami. Dyrektor ustosunkował się do poruszanych przez zebranych problemów i obiecał ustosunkować się do nich po dokładnym zapoznaniu się z tematem.

Ostatnim punktem zebrania był temat Rajdu Leśników i udział w nim Drużyny Radomskiej, która od lat jest stałym, licznym i wiernym uczestnikiem tego spotkania Braci Leśnej.

Przewodnicząca omówiła sprawy organizacyjne Rajdu po czym nastąpiło zamknięcie posiedzenia Rady Regionu z nadzieją na kolejne owocne spotkanie w niedługim czasie, które będzie głównie zależało od sytuacji epidemicznej.

Tekst: Wojciech Grad

Wiceprzewodniczący

ZLP w RP Regionu Radomskiego

Foto: Archiwum ZLP w RP Regionu Radomskiego