Komunikat z dnia 26.03.2020 r. w sprawie terminu XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

Komitet Organizacyjny XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników ze szczególną uwagą śledzi rozwój wypadków w czasie pandemii wirusa COVID-19. Mierzymy się w tej chwili z globalnym kryzysem, który radykalnie i długotrwale zmienił warunki życia i pracy nas wszystkich. Nadzwyczajna i budząca niepokój wszystkich sytuacja powstała w momencie, kiedy zaplanowany dużo wcześniej rajd został prawie w pełni przygotowany. Stopień jego realizacji jest bliski 100%. Zebrano wpłaty od uczestników, zostały podpisane i w części opłacone umowy,  zamówiono i przedpłacono usługi i towary, zarezerwowano obiekty turystyczne oraz hotele.

Odwołanie tej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej przyniesie duże, wymierne straty finansowe i obróci wniwecz ogromny trud poniesiony przez organizatorów. Jednak na dzień dzisiejszy realizacja tego wielkiego przedsięwzięcia w zaplanowanym terminie budzi uzasadnione i różnorodne obawy. Niezwłocznie po pojawieniu się sytuacji kryzysowej podjęliśmy zatem działania organizacyjne, zmierzające do wskazania innego terminu, realnego i przede wszystkim bezpiecznego dla wszystkich uczestników.

W obecnej chwili i sytuacji w jakiej się znajdujemy, prawdopodobnie nikt nie jest w stanie przewidzieć i jednoznacznie ustalić takiego terminu. Jednak decyzje, nawet najtrudniejsze i najbardziej odpowiedzialne trzeba podejmować. Jesteśmy zatem w fazie ustalania z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w organizację Rajdu nowego, alternatywnego terminu, który został wyznaczony na 3-5 września 2020 r.

Ostatnie działania Rządu RP określiły cezurę czasową najbliższego etapu sytuacji kryzysowej na połowę kwietnia 2020 r. Dlatego postanowiliśmy ostateczną decyzję o utrzymaniu lub wyznaczeniu nowego terminu rajdu podjąć do końca kwietnia 2020 r. Przekażemy wtedy Państwu kolejny komunikat w powyższej sprawie. Do tego czasu wszelkie sprawy związane z organizacją imprezy  pracowniczej uregulowane regulaminem Rajdu i wszelkimi założeniami organizacyjnymi pozostają w mocy.    

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników