Pamiątka z JUBILEUSZU 100-LECIA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

W dniu 31 stycznia 1920 r. minister Władysław Seyda podpisał rozporządzenie, które powołało do życia Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Uroczystość z okazji 100-lecia aktywnej działalności tej dyrekcji LP odbyła się w dniu 1 lutego 2020 r. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzedziła ją msza w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła podczas której arcybiskup Stanisław Gądecki apelował o troskę o środowisko i przyrodę: Dzisiejszy kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia.  

Jakże dziś, w obliczy epidemii, po tak niedługim czasie, te mądre słowa nabrały jeszcze innego wyrazu…

W uroczystości 100-lecia uczestniczyło wielu znakomitych gości oraz leśników z Wielkopolski i całego kraju. Byli obecni m.in. Minister Środowiska Michał Woś, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Krzysztof Janeczko, posłowie, wojewoda wielkopolski oraz wielu zacnych zaproszonych gości.

Wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia jubileuszowych życzeń Tomaszowi Markiewiczowi – Dyrektorowi RDLP w Poznaniu, który wraz ze swoimi zastępcami: Ireneuszem Niemcem i Jackiem Kokocińskim przyjmował je w imieniu wielkopolskich leśników przy pięknie przygotowanej „ściance”.

W imieniu całej społeczności ZLP w RP życzenia w tym szczególnym miejscu złożyli Przewodniczący Jarosław Szałata oraz Janusz Ruda – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego.

 Każdy z gości został uwieńczony na takiej pamiątkowej fotografii, a wczoraj dotarł do nas specjalnie przygotowany przez poznańskich leśników plakat, składający się z tych właśnie zdjęć.

Wielkopolscy leśnicy przygotowali bogaty program obchodów 100-lecia,  rozpisany do końca 2020 roku, jednak obecna sytuacja częściowo przeszkodziła w jego realizacji.

Szczegóły dostępne na stronie RDLP w Poznaniu.