Nowe mundury coraz bliżej

Od dawna trwają prace i dyskusje nad wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania. Podczas ostatniego spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, z przedstawicielami central związkowych, które miało miejsce w dniu 3 października br. w DGLP zaproponowałem, aby Pani Naczelnik Magdalena Bukowska przygotowała konkretny i przystępny dla każdego leśnika materiał opisujący koncepcję zmian.

Fot. Jarosław Szałata.

Syntetyczny materiał nt. planowanych zmian w systemie zamawiania i dystrybucji umundurowania leśników i pismo przewodnie Dyrektora Generalnego można pobrać tutaj:

pismo DGLP 14.10.2019 r.

Na tym spotkaniu zaproponowałem też powołanie zespołu, który wspólnie z Naczelnik Magdaleną Bukowską przygotuje ostateczną wersję koncepcji zmian dystrybucji i zasad noszenia umundurowania.

Proszę o zapoznanie się z koncepcją, która będzie jeszcze dopracowana i wymaga pracy zespołu. 

Nie jest to koncepcja, która zakłada pozbawienia nas uzyskanych świadczeń, czy prowadząca do wielkich oszczędności, lecz pomysł na racjonalne wyposażenie nas w nowoczesną i funkcjonalną odzież, o co, jako Związek wnioskujemy od lat. Nam, leśnikom, pozostaje z niej z satysfakcją korzystać i z dumą nosić leśny mundur, który w tym roku obchodzi jubileusz 200-lecia. 

Nasz Związek w zespole będzie reprezentował Wiceprzewodniczący ZLP w RP Ireneusz Żelazny i bezpośrednio do niego proszę o jak najszybsze kierowanie propozycji oraz pomysłów w tej sprawie (na adres: ireneusz.zelazny@krosno.lasy.gov.pl).

Jarosław Szałata