Ostatnie pożegnanie Ś. P. Tomasza Szeszyckiego

4 października br. w szczecińskiej katedrze odbył się uroczysty pogrzeb Tomasza Szeszyckiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita (RDLP w Szczecinie). Wzięło w nim udział bardzo wielu leśników, w tym członków ZLP w RP.

Ś. P. Tomasz Szeszycki.
Źródło: RDLP w Szczecinie.

W tym wyjątkowo smutnym pożegnaniu uczestniczył Bronisław Sasin – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP oraz Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, który złożył wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich członków naszego Związku. Aby podkreślić, jak bolesne było dla nas odejście Ś. P. Tomasza Szeszyckiego, podczas ostatniej drogi naszemu zmarłemu Koledze towarzyszył poczet sztandarowy ZLP w RP Regionu Zachodniego.  

Fot. Jarosław Szałata.

Rodzinie i najbliższym Ś. P. Tomasza Szeszyckiego składamy głębokie wyrazy współczucia.

O tym, jak wybitną postacią był Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita można przeczytać na stronach LP:

http://www.rokita.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/z-glebokim-zalem-zawiadamiamy-o-smierci-pana-tomasza-szeszyckie-1

Katarzyna Gozdek-Pawłowska