Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom

18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Warszawskiego.  

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy Przybylski, Paweł Kania.
Czytaj dalej

Protokół 29 wpisany do rejestru PUZP

Z radością informujemy, że Protokół dodatkowy nr 29 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawarty w dniu 28 sierpnia 2019 r., został wpisany do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z dniem 12 września 2019 r.

Protokół będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

Sztandar dla Nadleśnictwa Gryfice w 70-lecie działalności

W sobotę, 14 września br. odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice (RDLP w Szczecinie).

Nadanie sztandaru jest bardzo ważnym wydarzeniem, wyróżnieniem potwierdzającym duże zaangażowanie leśników gryfickich w pracę na rzecz Lasów Państwowych oraz w sprawy społeczne dla dobra lokalnej społeczności.  Taka chwila właśnie nadeszła w ciekawej historii Nadleśnictwa Gryfice, które w tym roku obchodzi 70-tą rocznicę działalności. Godne podkreślenia jest to, że była to trzecia instytucja administracji polskiej, która rozpoczęła swoją działalność po drugiej wojnie światowej w Gryficach.

Czytaj dalej

Porada prawna – odprawa rentowa i emerytalna

Zgodnie z treścią Uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy pod koniec sierpnia br., pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o (kolejną) odprawę (tym razem – emerytalną), związaną z zakończeniem stosunku pracy łączącego go z pracodawcą sektora leśnego.

Poniżej prezentujemy skrócony opis sprawy o zapłatę odprawy emerytalnej jednego z pracowników Lasów Państwowych, której pozytywny finał znalazł swój zapis w przytoczonej wcześniej treści Uchwały Sądu Najwyższego.

Czytaj dalej

Petycja ws. „kilometrówki” trafi do Premiera

12 września br. po raz kolejny obradowała w Sejmie Komisja ds. Petycji. W ważniej dla leśników kwestii – tzw. „kilometrówki” zapadły istotne decyzje – o odrzuceniu odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na dezyderat nr 184 dot. zmian stawek za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Ponadto, petycja będzie dalej procedowana, kolejny dezyderat trafi tym razem do Prezesa Rady Ministrów.  

Czytaj dalej

Pamiętamy – 80 rocznica II wojny światowej

W ostatnich dniach w różnych miejscach naszego kraju odbyły się uroczystości związane z 80 rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej. W wielu z nich uczestniczyli leśnicy, a często oni sami byli inicjatorami i organizatorami patriotycznych wydarzeń.

My, leśnicy, jesteśmy bardzo związani z Ojczyzną i staramy się pamiętać oraz przypominać innym o losach Polaków na przestrzeni dziejów. „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie”. Sentencja ta, której autorstwo przypisuje się francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi Foch’owi, a którą zapisano na drewnianej tabliczce na terenie Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem bardzo zapadła mi w pamięć. Mieszkam tuż przy dawnej zachodniej granicy Państwa Polskiego, gdzie wiele działo się przez wieki, stąd uważam, że zachowanie pamięci o bohaterstwie Polaków i ważnych wydarzeniach z historii Polski dla każdego z nas jest patriotycznym obowiązkiem.

Przygotowania do rozpoczęcia obchodów wybuchu II Wojny Światowej, parking „Na dawnej granicy państwa polskiego”, przy drodze Pszczew-Silna.
Czytaj dalej