Nowe zarządzenie w sprawie zakupu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

Od 2 lipca obowiązuje nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 46 w roku  sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, używanych również do celów służbowych.

Treść zarządzenia oraz załączniki nr 1 i 2 :

OB.4001.7.2018 zarządznie nr 46 2018

zał. nr 1 do zarz 46 2018

zał. nr 2 do zarz 46 2018

Niestety, wartość stawki za 1 km przejechany w celach służbowych wciąż od już ponad 10 lat jest niezmienna…

 

Jarosław Szałata