Dzienne archiwum: 2 lipca 2018

Badanie ankietowe dotyczące procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami PGL LP

Szanowni Państwo,

Zwracam się uprzejmą prośbą o wzięcie udziału przedstawicieli Państwa organizacji w badaniu ankietowym dotyczącym procesu kształtowania relacji pomiędzy jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), a interesariuszami zaliczanymi do organizacji pozarządowych (NGO).

Badanie to stanowi ostatni etap mojej rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego w PGL Lasy Państwowe”, przygotowywanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Bernarda Ziębickiego, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W celu wzięcia udziału w badaniu proszę o wypełnienie kwestionariusza ankietowego dostępnego pod linkiem https://relacje-ngo-z-lp.webankieta.pl/ Czytaj dalej

OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP OKRĘGU KROŚNIEŃSKIEGO

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP w Okręgu Krośnieńskim odbyły się 22 czerwca 2018 roku w Hoczwi na terenie Nadleśnictwa Lesko w otoczeniu bieszczadzkich szczytów i rzeki San.

Regionalne uroczystości rozpoczął Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego – Ireneusz Żelazny, który po wprowadzeniu Sztandaru ZLPOK przywitał gości.

Foto 1Powitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Okręgu Krośnieńskiego. Czytaj dalej