FINAŁ IV SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP W LEŚNICTWIE

4 kwietnia 2024 r. odbył się w Zespole Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju finał IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Konkurs składał się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Test zawierający 30 pytań rozwiązywało 46 uczniów z klas II, III i IV. Do finału zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy odpowiadali na losowo wybrane pytania.

Podczas finału nagrody wręczali i gratulowali zwycięzcom Pani Teresa Domżalska – starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Odział w Pile oraz Pan Włodzimierz Wojtczak – koordynator Rady Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej ds. współpracy ze szkołami leśnymi, oraz dyrektor Szkoły Pana Albert Tabaka.

Najlepsi okazali się:

  • I miejsce – Liliana Grabarz kl. IVb
  • II miejsce – Dominika Wojtczak kl. IIIb
  • III miejsce – Adrian Długokęcki kl. IVb

Gratulujemy!

Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel hodowli lasu Pan Piotr Mądrzak.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile.

Tekst i foto: ZSL w Goraju