Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Krakowskim

W dniach 1-2 grudnia 2023 r. w Krościenku n/D odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Krakowskim. Zjazd otworzył Józef Łapka Przewodniczący ustępującej Rady Regionu witając przybyłych gości: Dyrektora RDLP w Krakowie Pawła Szczygła i Nadleśniczego Nadleśnictwa Krościenko Jana Czaję. Józef Łapka powitał również przybyłych na zjazd delegatów.

Miłym akcentem Zjazdu było odznaczenie odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” oraz Złotym Znakiem Związku wyróżniających się członków związku przez Przewodniczącego ZLP w RP w Regionie Krakowskim kol. Józefa Łapkę.

Brązową odznakę otrzymali:

Dereń-Manowska Edyta  – N-ctwo Krościenko

Rotko Dariusz                – N-ctwo Gorlice

Jamrozowicz Józef         – N-ctwo Piwniczna

Cetera Zbigniew             – N-ctwo Gromnik

Srebrną odznakę otrzymali:

Łachut Grzegorz             – N-ctwo Limanowa

Przybyła Krzysztof – N-ctwo Nowy Targ

Złotą odznakę otrzymali:

Pawłowski Bogusław      – N-ctwo Limanowa

Ryba Tomasz                 – N-ctwo Dębica

Złotym Znakiem Związku zostali odznaczeni :

Wojtaszek Krzysztof       – N-ctwo Niepołomice

Popiela Lesław               – N-ctwi Piwniczna

Serwoński Henryk          – N-ctwo Gorlice

Pasek Piotr                    – N-ctwo Nawojowa

Pluta Paweł                    – N-ctwo Krościenko

Budzowski Dariusz         – N-ctwo Nowy Targ

W imieniu odznaczonych podziękował Dariusz Budzowski, który życzył mądrych, owocnych obrad i dalszej pracy dla dobra wszystkich leśników.

Przewodnictwo obrad powierzono kol. Krzysztofowi Przybyle. Dokonano wyboru: protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Regionu Józef Łapka złożył sprawozdanie z działalności Rady Regionu za okres od ostatniego Zjazdu, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Pawłowski przedstawił sprawozdanie
z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Delegaci nie zgłosili uwag do sprawozdań. Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującej Radzie.

Na zjeździe dokonano wyboru nowych władz Rady Regionu. Przewodniczącym został  kol. Bogusław Młynarczyk, wiceprzewodniczącymi są: Piotr Pasek  i Grzegorz Łachut, sekretarzem – Edyta Dereń – Manowska.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: przewodniczącego Bogusława Pawłowskiego, członków: Justynę Radwańską i Michała Kucińskiego .

Delegatem do Rady Krajowej został  Józef Jamrozowicz.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP zostali wybrani: Bogusław Młynarczyk i Józef Jamrozowicz (członkowie RK), Piotr Pasek, Grzegorz Łachut i Piotr Gryboś.

W dyskusji podjęto szereg ważnych spraw pracowniczych i związkowych dotyczących m.in. wprowadzenia algorytmu wyliczania ryczałtów na rozjazdy, gospodarki mieszkaniowej, wysokości oprocentowania pożyczek na zakup samochodów i inne.

Przyjęto proponowane wnioski i uchwały.

Po przyjęciu uchwał  Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego ZLP w RP w Regionie Krakowskim Przewodniczący Zjazdu zakończył obrady życząc dalszej owocnej współpracy.

Na zakończenie Zjazdu pożegnano emerytów, którzy w bieżącym roku odeszli na emeryturę: Henryka Serwońskiego, Lesława Popielę, Józefa Łapkę oraz członków, którzy w najbliższym czasie odejdą na emeryturę: Krystynę Sowę, Pawła Plutę, Krzysztofa Wojtaszka.  Dziękując wszystkim za nieoceniony wkład w funkcjonowanie Związku nowo wybrany Przewodniczący Bogusław Młynarczyk wręczył emerytom pożegnalne upominki.

Tekst: Edyta Dereń – Manowska

Foto: archiwum Regionu