Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

MARIUSZOWI JUSZE

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA – RYSZARDA JUCHY

emerytowanego leśnika

składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej