Stypendia ZLP w RP dla uczniów 14 szkół leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej podjęła kolejny już raz decyzję o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów średnich szkół leśnych (dotyczy to jedenastu szkół, których organem prowadzącym jest Minister  Środowiska oraz szkoły w Tułowicach, Rucianem-Nidzie oraz Starym Sączu) za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat kształcenia.

Łącznie na ten cel przeznaczono 21.000,00 zł. Każda ze szkół otrzyma 1.500,00 zł  brutto bezpośrednio na wskazane przez nią konto.

Zwróciliśmy się do się do dyrektorów szkół leśnych z pełną informacją o stypendiach i zasadach ich fundowania z prośbą o możliwość uczestniczenia w uroczystości przekazania stypendiów uczniom, naturalnie jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju na to pozwoli.

Z ramienia Rady Krajowej ZLP w RP sprawy stypendium koordynuje Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP w RP Zakładowej Organizacji Związkowej w Zespole Szkół Leśnych w Lesku.

Mamy nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do podejmowania pracy po zakończonej edukacji w jednostkach organizacyjnych LP, Parków Narodowych czy Biur Urządzania Lasu. Stypendia to także szczególna zachęta do zdobywania szerokiej wiedzy z zakresu leśnictwa i zainteresowania przedmiotami zawodowymi. Jest to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków.

Współpracujemy ze szkołami leśnymi również na innych polach i utrzymujemy stały kontakt za pośrednictwem naszych przedstawicieli oddelegowanych do poszczególnych szkół. Uczestniczymy w życiu szkół  i skupionych wokół nich społeczności oraz wspieramy, na miarę swoich możliwości, w różnych formach ich działalność.

 Pozdrawiamy społeczności szkolne leśnym:

Darz Bór!

Jarosław Szałata