Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju wznawia przyjmowanie kuracjuszy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju od 01.07.2020 r. wznawia przyjmowanie kuracjuszy zgodnie z aktualnym skierowaniem od Związku Leśników Polskich w RP.

Skierowania, które nie mogły być zrealizowane z uwagi na obligatoryjne zawieszenie działalności Sanatorium, w związku z ogłoszonym stanem pandemii będą realizowane w późniejszym, uzgodnionym indywidualnie terminie.

Ważne!

Warunkiem przyjęcia do Sanatorium jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. –  Jest to wymóg wynikający z podstawy prawnej podanej poniżej. W przypadku zmian dotyczących trybu przyjęcia do Sanatorium, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przed przyjazdem należy przesłać na adres e-mailowy: recepcja@lesnik-drzewiarz.pl, skan aktualnego (wykonanego nie wcześniej niż 6 dni od daty przyjazdu) wyniku testu. Test należy wykonać metodą molekularną (genetyczną) RT-PCR.

Testy kasetkowe i serologiczne nie służą do rozpoznania COVID-19 i tym samym nie będą one honorowane.

Lista laboratoriów wykonujących testy.

Koszt testu pokrywa Kuracjusz. ZLP w RP ani Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju nie finansuje testów dla Kuracjuszy.

Szczegóły informacji można uzyskać na stronie Sanatorium lub pod numerem telefonu ośrodka 18 471 28 61.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964).