W Dniu Święta Kobiet
wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
składa

Jarosław Szałata
Przewodniczący  ZLP w RP